Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

Довідковий апарат

Науково-довідковий апарат

Система довідкового апарату

Путівник по фондам ЦДАМЛМ України

Випуск 1, К., 2003

Випуск 2, К., 2005

Випуск 3, К., 2014 (електронна версія)

Випуск 4, К., 2015 (електронна версія)

Описи

Всього 2245

  • 1996 описів на документи особового походження;
  • 223 описів на документи установ та організацій;
  • 26 описів на фотодокументи.

Каталоги

Всього 54906 каталожних карток;

  • 36127 карток на документи особового походження;
  • 2779 карток на документи установ і організацій;
  • 16000 карток на фотодокументи;

Бази даних "Архівні фонди"

Всього 57034 записів у базі даних.

  • 910 фондів;
  • 1178 описів;
  • 172358 од.зб.;
  • Тематичне розроблення пройшли 54930 од. зб. по 387 фондах.;