Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

Описи фондів ЦДАМЛМ України

Фонди з №701 по №800

№723

Андрєєва Олена Федорівна
(1914–2007), композитор і музикознавець
опис 1; од. зб. 147; 1919–1999 рр.

№731

Яблонська Тетяна Нилівна
(1917–2005), художниця
опис 1; од. зб. 4; 1945–1973 рр.

№739

Лубківський Роман Мар’янович
(1941–2015), поет, перекладач, державний діяч
опис 1; од. зб. 71; 1910–1981 рр.

№748

Сиротюк Микола Йосипович
(1915–1984), літературознавець і письменник
опис 1; од. зб. 83; 1943–1980 рр.

№768

Острик Михайло Михайлович
(1927-1987), літературний критик і літературознавець
опис 1; од. зб. 26; 1948-1989 рр.

№784

Микола Шпак (Шпаківський Микола Іполітович)
(1909–1942), поет
опис 1; од. зб. 49; 1924–1980 рр.
опис 2; од. зб. 31; 1944–2004 рр.

№795

Затонський Дмитро Володимирович
(1922–2009), літературознавець і літературний критик
опис 1; од. зб. 9; 1961–1980 рр.