Вакансії

Провідний інженер господарчого відділу

Проводить технічний огляд і визначає фізичний і моральний стан обладнання, в т.ч. системи кондиціювання вентиляції повітря.

Вивчає та аналізує технічні дані обладнання, контролює витрати водопостачання, електроенергії та теплової енергії шляхом ведення журналу обліку.

Здійснює експертизу технічної документації, нагляд та контроль за станом і експлуатацією обладнання.

Архівіст сектору взаємодії з юридичними особами та дорадчими органами

Здійснює перевірку роботи архівних підрозділів підприємств, установ і організацій, надає методичну допомогу в організації зберігання документів архівним підрозділам, організовує передавання документів на державне зберігання після закінчення строків їх тимчасового зберігання в архівних підрозділах та ін.

Архівіст відділу забезпечення збереженості документів

Проводить роботу по забезпеченню збереженості архівних документів, видає-приймає документи з архівосховищ, перевіряє наявність та фізичний стан архівних документів та ін.

Архівіст відділу використання інформації документів

Бере участь у підготовці та проведенні документальних виставок, документально-книжкових виставок, проводить екскурсії, бере участь у видавничій діяльності та ін.

Архівіст сектору взаємодії з юридичними особами та дорадчими органами

Архівіст відділу забезпечення збереженості документів

Провідний архівіст відділу забезпечення збереженості документів

Архівіст відділу довідкового апарату документів

Архівіст І категорії сектору інформаційних технологій

Прибиральник службових приміщень


Надсилайте резюме на електронну адресу cdamlm@arch.gov.ua
Звертайтеся за телефонами 278-09-84, 278-44-81.