Вакансії

Провідний інженер господарчого відділу

Проводить технічний огляд і визначає фізичний і моральний стан обладнання, в т.ч. системи кондиціювання вентиляції повітря.

Вивчає та аналізує технічні дані обладнання, контролює витрати водопостачання, електроенергії та теплової енергії шляхом ведення журналу обліку. Здійснює експертизу технічної документації, нагляд та контроль за станом і експлуатацією обладнання.


Архівіст сектору взаємодії з юридичними особами та дорадчими органами:

Здійснює перевірку роботи архівних підрозділів підприємств, установ і організацій, надає методичну допомогу в організації зберігання документів архівним підрозділам, організовує передавання документів на державне зберігання після закінчення строків їх тимчасового зберігання в архівних підрозділах та ін.


Архівіст відділу забезпечення збереженості документів:

Проводить роботу по забезпеченню збереженості архівних документів, видає-приймає документи з архівосховищ, перевіряє наявність та фізичний стан архівних документів та ін.


Архівіст відділу використання інформації документів:

Бере участь у підготовці та проведенні документальних виставок, документально-книжкових виставок, проводить екскурсії, бере участь у видавничій діяльності та ін.


Надсилайте резюме за адресою cdamlm@arch.gov.ua
Звертатись за телефонами 278-09-84 , 278-44-81.