Презентація електронного ресурсу онлайн доступу до фондів архіву

30 січня працівники Архіву-музею (заступник директора – головний зберігач фондів Малярчук Т. М., начальник відділу довідкового апарату документів Ловчинська О. В., завідувач сектору інформаційних технологій Загорулько Р. О.) були присутні на презентації програмного комплексу з інформатизації архівної справи «Archium/Архіум», яка відбулася в читальному залі Центрального державного архіву громадських об’єднань України.

Спільний пілотний проект ЦДАГО України та компанії «Архівні інформаційні системи» спрямований на реалізацію системних завдань інформатизації та автоматизації архівної справи. Його основу складає програмний комплекс, який, поміж іншим, дозволяє створити єдиний інформаційний простір архіву, презентувати в режимі онлайн його оцифровані документальні зібрання, представити розгалужений довідковий апарат, здійснювати повнотекстовий пошук інформації тощо.

Під час презентації виступили: директор Департаменту взаємодії з органами державної влади Міністерства юстиції України Лозінський І. С., голова Державної архівної служби України Хромов А. В., директор ЦДАГО України Бажан О. В., директор компанії «Архівні інформаційні системи» Віслобоков К. А.

До фахового обговорення продукту долучилися керівники та спеціалісти Мін’юсту України, Укрдержархіву, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, центральних і регіональних державних архівних установ, представники наукової спільноти.