ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА

З нагоди чергової річниці проголошення Загальної декларації прав людини, проведення Всеукраїнського тижня права, висвітлення питань проведення реформ у сфері політики Державної архівної служби України (далі-Укрдержархів) із зазначенням реальних результатів змін у сфері захисту прав людини, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України долучився до Плану заходів Укрдержархіву з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права.

Слід відмітити активну роботу  у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (далі-ЦДАМЛМ України), яка постійно проводиться  по забезпеченню на належному рівні інформаційних потреб суспільства і держави. В рамках цієї роботи, ведення просвітницької діяльності оцифровані описи та переліки фондів ЦДАМЛМ України, розроблено та втілено проекти «АРХІВажлива справа», «Архів-музей на допомогу вчителям».

 ЦДАМЛМ України  надає фізичним особам, що  звертаються до архіву-музею із запитами, первинну правову допомогу з питань отримання в ЦДАМЛМ України інформації, необхідної для забезпечення їхніх законних прав та інтересів.

На сторінках веб-сайту ЦДАМЛМ України надані роз’яснення, пов’язані із доступом до публічної інформації, архівної інформації, виконання запитів юридичних осіб та громадян України, іноземців та осіб без громадянства з метою задоволення їх  прав і законних інтересів.

У ЦДАМЛМ України проводиться необхідна робота щодо забезпечення безумовного виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

         На виконання вимог чинного законодавства керівництвом архіву-музею проводиться особистий прийом громадян згідно графіку, затвердженого наказом ЦДАМЛМ України.         Графіки особистого прийому громадян розміщені на офіційному веб-сайті ЦДАМЛМ України.

У 2019 році здійснено  модернізацію офіційного веб-сайту ЦДАМЛМ України. На оновленому сайті забезпечено доступність інформації для користувачів з вадами зору. Наразі роботи з модернізації сайту тривають.

З метою реалізації державної політики щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, для забезпечення можливості брати участь у громадському, культурному житті, в архіві-музеї розроблений та затверджений Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території ЦДАМЛМ України.

Також співробітник ЦДАМЛМ України – член Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників, лауреат низки літературних премій, зокрема, Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» Сергій Володимирович Онищенко, відомий в літературі як Сергій Батурин, узяв участь у роботі журі (у якості члена журі) п’ятого ювілейного Всеукраїнського (відкритого) фестивалю творчості людей з інвалідністю «Неспокій серця»

При проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань,  враховуються знання стандартів у сфері прав людини та дотримання прав людини в своїй професійній діяльності кожним державним службовцем.

У ЦДАМЛМ України задля забезпечення  захисту прав людини на працю, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття згідно Загальної декларації прав людини, працевлаштовані  учасник антитерористичної операції та  внутрішньо переміщена особа.