Підрозділи

Відділ формування Національного архівного фонду

Начальник відділу

ВАКАНСІЯ


Основними завданнями відділу є:

Координація діяльність підприємств, установ, організацій і об’єднань громадян з питання архівної справи та діловодства;

організація роботи по забезпеченню формування Національного архівного фонду (далі – НАФ) архівними документами, музейними предметами, друкованими виданнями профільними ЦДАМЛМ України, в тому числі поповнення його документами історико-культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються її історії та культури;

організація роботи, пов’язаної з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

організація роботи щодо нормативно-правового, науково-методичного забезпечення архівних підрозділів та діловодних служб установ та організацій, що зберігають профільні документи;

координація діяльності архівних підрозділів підприємств, установ, організацій і об’єднань громадян з питання архівної справи та діловодства.

1. Сектор взаємодії з юридичними особами та дорадчими органами

Завідувач сектору

Третякова Людмила Іванівна

тел. +380442780183

e-mail: skd_cdamlm@arch.gov.ua


Основними завданнями сектору є:

координація діяльності підприємств, установ, організацій і об’єднань громадян з питання архівної справи та діловодства;

організація роботи по проведенню експертизи цінності документів в установах, організаціях, що перебувають у зоні комплектування ЦДАМЛМ України;

організація роботи щодо нормативно – правового, науково – методичного забезпечення архівних підрозділів та діловодних служб установ та організацій, що зберігають профільні документи.

Відділ забезпечення збереженості документів

Начальник відділу

Снєжкова Тетяна Миколаївна

тел. +380442780549

e-mail: vzzd_cdamlm@arch.gov.ua


Основними завданнями відділу є:

приймання на державне зберігання до архівосховищ документів та друкованих видань профілю комплектування ЦДАМЛМ України;

організація зберігання документів та друкованих видань та їх раціональне розташування в сховищах;

здійснення заходів щодо забезпечення збереженості документів та друкованих видань з дотриманням вимог щодо їх зберігання;

виконання робіт по ремонту, реставрації, оправі архівних документів та друкованих видань.

1. Сектор зберігання друкованих видань

Завідувач сектору

Алєксєєнко Олена Степанівна

e-mail: szdv_cdamlm@arch.gov.ua


Основними завданнями сектору є:

приймання на державне зберігання друкованих видань профілю комплектування ЦДАМЛМ України;

проведення експертизи цінності друкованих видань, що надходять на державне зберігання;

інвентарізація та каталогізація друкованих видань;

здійснення перевіряння наявності та стану друкованих видань.

2. Сектор реставрації архівних документів та друкованих видань

Завідувач сектору

Галамага Ірина Володимирівна


Основними завданнями сектору є:

проведення ремонту та реставрації архівних документів та друкованих видань;

проведення палітурних робіт та робіт з виготовлення папок для схоронностідокументів;

здійснення консерваційно-профілактичного оброблення та контролю за технічним станом раніше створеного страхового фонду;

проведення робіт по ксерокопіюванню документів.

Відділ довідкового апарату документів

Начальник відділу

Ловчинська Оксана Володимирівна

тел. +380442780549

e-mail: vdaod_cdamlm@arch.gov.ua


Основними завданнями відділу є:

визначення перспектив головних напрямків розвитку системи довідкового апарату до документів особового походженн
створення та вдосконалення системи довідкового апарату до документів особового походження;

здійснення науково-технічної обробки документів особового походження фондів діячів літератури і мистецтва України;

ведення централізованого обліку документів НАФ;

1. Сектор формування і ведення каталогів

Завідувач сектору

Назаренко Тетяна Віталіївна

тел. +380442784663

e-mail: sfvk_cdamlm@arch.gov.ua


Основними завданнями сектору є:

здійснення повного комплексу робіт із каталогізації документів і створення системи каталогів;

ведення баз даних: “Архівні фонди ЦДАМЛМ України” та “Архівні фонди України” (Центральний фондовий каталог);

надання інформації користувачам про склад і зміст документів у фондах ЦДАМЛМ України.

Відділ використання інформації документів

Начальник відділу

ВАКАНСІЯ


Основними завданнями відділу є:

організація та здійснення всебічного використання документів ЦДАМЛМ України для забезпечення прав і законних інтересів громадян;

інформування установ, організацій про склад та зміст документів Національного фонду, що зберігаються в ЦДАМЛМ України;

організація та проведення роботи з популяризації архівних документів шляхом відкриття виставок, проведення екскурсій, організація зустрічей з діячами культури і мистецтва;

організація і підготовка до публікації документів Національного архівного фонду, видання збірників документів, довідників та іншої науково-інформаційної літератури, що видаються ЦДАМЛМ України, в тому числі з іншими установами.

1. Сектор просвітньої та виставкової роботи

Завідувач сектору

Климович Наталія Миколаївна

тел. +380442784481

e-mail: spvr_cdamlm@arch.gov.ua


Основними завданнями сектору є:

організація та проведення книжково-документальних виставок, вечорів на основі архівних документів, музейних предметів, друкованих видань;

організація та проведення екскурсій, лекцій; виготовлення інформаційних плакатів, буклетів, афіш, запрошень на культурно-мистецькі заходи, що проводяться в ЦДАМЛМ України.

2. Сектор користування документами та автоматизованою інформаційно-пошуковою системою

Завідувач сектору

Швайковська Людмила Леонідівна

тел. +380442784663

e-mail: skdaps_cdamlm@arch.gov.ua


Основними завданнями сектору є:

забезпечення прав громадян на доступ до інформації, що міститься в документах ЦДАМЛМ України;

дотримання порядку користування документами Національного архівного фонду, зберігаються в ЦДАМЛМ України;

організація роботи читального залу ЦДАМЛМ України, забезпечення користувачів архівними документами, довідковим апаратом.

3. Сектор інформаційних технологій

Завідувач сектору

Загорулько Ростислав Олександрович

тел. +380442784481

e-mail: sit_cdamlm@arch.gov.ua


Основними завданнями сектору є:

створення, розвиток та експлуатація інформаційної системи ЦДАМЛМ України та її захист;

впровадження інформаційних технологій у діяльність ЦДАМЛМ України;

забезпечення функціонування, редагування, супроводу веб-сайту як складової інформаційної системи.

Відділ “Літературно-мистецькі Плюти”

Завідувач відділу

Подворна Лілія Сергіївна

тел. +380953002004

e-mail: vlmp_cdamlm@arch.gov.ua

Адреса: 08720, с. Плюти, Обухівський р-н, Київська обл.


Основними завданнями відділу є:

забезпечення збереженості меморіальної садиби-музею О. Є. Корнійчука і меморіального комплексу будівель, що входять на територію відділу;

забезпечення збереженості архівних документів, музейних предметів, друкованих видань, що зберігаються у відділі;

1. Сектор матеріально-технічного забезпечення

Завідувач сектору

Дяченко Микола Петрович

Адреса: 08720, с. Плюти, Обухівський р-н, Київська обл.


Основними завданнями сектору є:

організація господарського обслуговування та забезпечення відділу необхідними для виробництва матеріалами, господарським інвентарем, витратними матеріалами, оргтехнікою, приладами та устаткуванням;

забезпечення своєчасного прибирання приміщень і прилеглої території відповідно до санітарних норм і правил, виконання робіт з благоустрою та озеленення.

Фінансово-економічний відділ

Начальник відділу – головний бухгалтер

Давидова Леся Борисівна

тел. +380442780724

e-mail: fev_cdamlm@arch.gov.ua


Основними завданнями відділу є:

ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ЦДАМЛМ України та складення звітності згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.
відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

організація використання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

оприлюднення інформації та звітів в електронній системі закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;

оприлюднення інформації на єдиному вебпорталі використання публічних коштів.

1. Сектор управління персоналом

Завідувач сектору

Маслова Валентина Петрівна

тел. +380442780984

e-mail: sokr_cdamlm@arch.gov.ua


Основними завданнями сектору є:

реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

Господарчий відділ

Завідувач відділу

Перевертайло Олег Вікторович


Основними завданнями відділу є:

організація та забезпечення в належному стані приміщення ЦДАМЛМ України;

організація та забезпечення в належному стані території ЦДАМЛМ України;

організація та здійснення внутрігосподарській діяльності ЦДАМЛМ України.

Сектор зберігання та обліку музейних предметів

Завідувач сектору

Іванцова Ніна Іванівна

тел. +380442784481


Основними завданнями сектору є:

приймання на державне зберігання музейних предметів профілю комплектування ЦДАМЛМ України;

проведення експертизи цінності музейних предметів, що надходять на державне зберігання;

зберігання музейних предметів ЦДАМЛМ України, ведення на них облікової документації;

здійснення перевіряння наявності та стану музейних предметів;

здійснення контролю за станом зберігання музейних предметів в експозиціях ЦДАМЛМ України.