Центральный государственный архив-музей литературы и искусств Украины

Новини

20 Травня

16 травня 2019 року у форматі живого діалогу пройшла презентація нового роману української письменниці, доктора історичних наук, кандидата філологічних наук Марини Гримич «Клавка», яка проходила у рамках проекту «Територія АРХІВ: діалог з документом». Письменниця розповіла про передумови створення роману, історичне підґрунтя та ті матеріали з фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, які сприяли його написанню, адже саме тут вона опрацьовувала першоджерела, досліджувала мемуари свідків епохи. Дія роману відбувається у Спілці письменників України і в київському письменницькому будинку «РОЛІТ» у 1947 році, коли відбувся сумнозвісний Пленум, відомий в історії через розгром діячів української літератури, зокрема Максима Рильського та Юрія Яновського. До презентації було підготовлено виставку цінних архівних документів, суголосних із сюжетною канвою роману, зокрема, були представлені протоколи засідань Спілки письменників України за 1947 та 1949 рр., начерки літературних творів, світлини українських письменників. Окремо були представлені документи з фонду українського архітектора П. Ф. Костирка, які висвітлювали історію будівництва будинку письменників «РОЛІТ». Архів-музей щиро вдячний пані Марині за цікаву зустріч та щиро бажає творчого натхнення!

Детальніше

Проект «Територія АРХІВ: діалог з документом» було започатковано у 2018 році спільно з користувачами архівної інформації з метою продемонструвати та підтримати міцний зв'язок архівістів та користувачів архівної інформації. Архів-музей – територія вільного діалогу, місце де науковці, митці і поціновувачі української історії та культури мають унікальну можливість не лише відшукати необхідну інформацію, а й донести її до громадськості та поділитися своїми напрацюваннями.16 Травня

Колектив Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України щиро вітає з Днем вишиванки!

Фото16 Травня

Відкриття «творчої лабораторії» майстра

Директор ЦДАМЛМ України Олена Чижова, заступник директора – головний зберігач фондів Тамара Малярчук та працівники Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України узяли участь в урочистому відкритті виставки «Олександр Богомазов: творча лабораторія», яке відбулося 15 травня 2019 року у Національному художньому музеї України. У рамках знакового проекту Архів-музей представив понад 200 цінних художніх робіт, ескізів, начерків, теоретичних праць одного з найяскравіших представників українського авангарду – Олександра Костянтиновича Богомазова, склавши значну частину експозиції виставки. До проекту долучилися більше 10 установ та приватних колекціонерів, що дозволило створити найповнішу версію творчості майстра, представивши єдиним комплексом теоретичні роботи, ескізи та картини. Скористайтесь нагодою завітати у «творчу лабораторію» майстра з 16 травня по 30 червня 2019 року у приміщенні Національного художнього музею України.

Фотолітопис події15 Травня

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України продовжує приймати на постійне зберігання архівні документи українських художників. До сучасників повертаються твори одного з кращих митців початку 60-х років ХХ ст. Гінзбурга Бориса Наумовича, який працював у галузі книжкової і станкової графіки, переважно в царині кольорової літографії. Його вчителями були В.І. Касіян та І.М. Плещинський.

Детальніше

Це друге надходження архівних документів художника до нашої установи, серед яких – начерки до картини «Шевченко с детьми», 1962 р., ескізи до картини «Сова» на сюжети поезій Лесі Українки, 1963р., родинні фотографії, листи, біографічні документи, каталоги його виставок, друковані видання та ін.

Колектив ЦДАМЛМ України вдячний дружині Гінзбурга Бориса Наумовича, Зої Давидівні Гінзбург, за передані архівні документи та висловлює надію на співпрацю і зустріч під час виставки художника, яка повинна відбутись в Архіві-музеї в жовтні 2019 р.
Анонсы


АРХИВажное ДЕЛО

27 сентября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и по случаю знаменательных дат 2016 года, 150-й годовщины со дня рождения и 100-летия со дня смерти, представляем документы о выдающемся украинском писателе, ученом, общественном и политическом деятеле Иване Яковиче Франко (1856-1916) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

К ценным документам Франко принадлежат рукопись части статьи «Земельная собственность в Галиции. Проекты реформ» 1915 года из личного фонда писателя №507, который поступил в ЦГАМЛИ Украиныиз ЦГИА УССР в 1974 году.

Документы связаны с исследованием жизни и творчества Ивана Франко, почитанием его памяти, хранятся в личных фондах украинских поэтов Николая Зерова, Павла Тычины, Максима Рыльского, Андрея Малышко, Владимира Сосюры; композиторов Николая Лятошиныского, Станислава Людкевича; многочисленные иллюстрации к произведениям писателя работы Ивана Ежакевича, Анатолия Базилевича, Александра Довгаля, Валентина Литвиненко, Леопольда Левицкого, Георгия Якутовича хранятся в фонде произведений прикладного искусства с художественных выставок Украины. В фонде печатных изданий ЦГАМЛИ Украины хранятся прижизненные издания произведений Ивана Франко, научные исследования, посвященные выдающемуся писателю.

В онлайн режиме предлагаем ознакомиться с рукописью стихотворения «І.Я.Франкові» В.Сосюры, письмом Тараса Франко Павлу Тычине, рукописью статьи литературоведа Александра Бильцкого, эскизом памятника Каменщику работы С.Гебус-Баранецкой; приглашением на торжественную 100-ю премьеру драмы «Перехресні стежки» в Украинском народном театре, копией рисунка «Арешт Франка» Г.Смольского и обложкой к изданию сказок 1924 года работы Павла Ковжуна.

Приглашаем исследователей ознакомиться с документами о выдающемся украинском писателе Иване Франко в читальном зале Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.

Пресса

1 сентября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и по случаю 135-летия со дня рождения известного украинского композитора и музыковеда Николая Антоновича Шиповича (1881-1944) представляем документы из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Николай Шипович – человек необычайно широкого и оригинального мировоззрения, разностороннего образования и интересов, композитор, музыкальный критик, философ, искусствовед, математик. Заведовал библиотекой Киевского Художественного Института (КХИ), Кабинетом Изобразительного Искусства Академии Наук – именно так характеризовал композитора в 1942 году Сергей Гиляров, профессор КХИ, директор Киевского музея западного и восточного искусства (сейчас Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко).

В семейном фонде Шиповичей (ф.6) насчитывается 75 ед.хр. за 1883-1991 года. Документы были переданы в ЦГАМЛИ Украины Еленой Шипович, дочерью композитора и Владимиром Кубышкиным в 1967-1991 гг.

В онлайн режиме предлагаем ознакомиться с исследованием и дополнением (цветным экспонатом) к работе Николая Шиповича «Цвет и его роль в разрешении основных проблем живописного искусства. Попытка анализа элементов живописи путем эксперимента» [1924], рекомендацией Николаю Шиповичу в управление Дома Ученых от профессора Косерватории, виолончелиста Стефана Вильконского, автографом вальса «Среди нас», фотографиями композитора.

Приглашаем исследователей и почитателей украинской культуры ознакомиться с документами в читальном зале архива-музея.

_____________

Информацию подготовила главный специалист отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Мария Косторных.

Пресса

Август
16 августа

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и по случаю 130-й годовщины со дня рождения представляем документы выдающегося украинского художника-графика Георгия Ивановича Нарбута (1886-1920) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Документы о жизни и творчестве Георгия Нарбута, исследования о нем представлены в личных фондах актера, режиссера Василия Василько; историка-архивиста Николая Визира; писателя-переводчика Георгия Кочура, искусствоведа Дмитрия Горбачева, Виталия Ханко, Дмитрия Степовика; отдельные экслибрисы хранятся в коллекции Ростислава Алексеева.

В фонде печатных изданий архива-музея хранятся прижизненные издания, журналы с иллюстрациями мастера; художественные альбомы и искусствоведческие наброски, воспоминания про Георгия Нарбута.

В онлайн режиме предлагаем ознакомиться с копией фотографии основателей Украинской Академии Художеств [1918]; иллюстрацией к сказке Г-Х.Андерсена «Уличный фонарь» (1913); репродукцией рисунка «Лупа Грабуздов» [1919]; приглашение на вечер памяти 1965 года в Киевском Художественном Институте; газетной статьей Игоря Диченко «Что надо знать про Грабуздова» (1969) с дарственной надписью автора Николая Визиря; экслибрисами историка Сергея Билоконя, работы Данилы Георгиевича Нарбута.

Исследователей и почитателей украинского искусства приглашаем ознакомиться с документами о жизни и творчестве Георгия Нарбута в читальном зале Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.

Пресса

10 августа

По случаю празднования 25-летия Дня независимости Украины и 75-летия со дня рождения известного украинского поэта, переводчика, дипломата, общественно-политического деятеля Романа Марьяновича Лубковского (1941-2015) в рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

По инициативе Романа Лубковского над Верховной Радой подняли национальный флаг Украины и создали традицию принесения присяги Президентами Украины на Пересопницком Евангелии. За переводческую деятельность и популяризацию в Украине польской литературы ему присвоено звание заслуженного деятеля культуры Польши (1977). Роман Лубковксий работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Словакии (1992-1993), в Чехии (1992-1995), был отмечен премиями: Витезслава Незвала Чешского литературного фонда за популяризацию чешской литературы (1984), Павола Гвездослава за оригинальное и переводческое творчество, преданность культуре словацкого народа (1988), Тараса Шевченко за перевод с чешского языка драмы Вацлава Фрича «Иван Мазепа» (2008). В 2006 году ему присвоено звание заслуженного деятеля культуры Украины.

На протяжении 1979-1996 гг. Роман Лубковский лично передал документы на государственное хранение в ЦГАМЛИ Украины. По состоянию на 10.08.2016 г. Личный фонд поэта (ф.739) насчитывает 71 ед.хр. за 1910-1981 гг. В фонде печатных изданий архива-музея хранятся сборники его поэзий «Зачудовані олені» (1916), «Громове дерево» (1967), «Рамена» (1969), «Смолоскипи» (1975), «Звіздар» (1977), «Карбівня» (1987) и литературно-критические эскизы «Многосвіточ» (1978) и «Львів: Місто очима письменника» (1985).

В онлайн режиме предлагаем ознакомиться с фотографиями Романа Лубковского в кругу друзей и коллег, письмами поэта Андрею Малышко, Дмитрию Степовику, стихотворением «Скумбрия в томате» перевод с польского посвящен Станиславу Пьясецкому и листом-просьбой Дмитрия Степовика к поэту о сооружении памятника Шевченко во Львове.

Приглашаем исследователей и почитателей украинской культуры ознакомиться с документами в читальном зале архива-музея.

_____________

Информацию подготовила главный специалист отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Мария Косторных.

Пресcа

Июль
26 июля

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и по случаю 85-летия со дня рождения известного украинского литературоведа, критика, общественного и государственного деятеля Ивана Михайловича Дзюбы (1931) представляем документы из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Иван Дзюба входит в плеяду «шестидесятников», является героем Украины, одним из инициаторов создания Народного движения Украины и Университета украиноведения, первым президентом Республиканской ассоциации украинистов (1989), вторым министром культуры независимой Украины (1992-1994), академиком НАН Украины (1996). Его работы посвящены творчеству украинских писателей прошлого, современному положению и развитию украинского языка и литературному процессу в Украине.

Документы литературоведа переданы в архив-музей в 1994-1996 гг. лично фондооснователем и через его помощников Вадима Дунаевского и Алексея Зарецкого. Сначала документы хранились в коллекции «Документы украинских писателей, литературоведов и литературных критиков» (ф.526), с 1995 года – выделены в отдельный личный фонд (ф.1242), который насчитывает 179 ед.хр. за 1961-1995 года.

В онлайн режиме предлагаем ознакомиться с экслибрисом Ивана Дзюбы из коллекции Ростислава Олексеева, письмом Романа Лубковского. Посла Украины в Чешской Республике (1993), фотографиями литературоведа в кругу коллег и друзей, международной программой летней школы украиноведения и книгой «Інтернаціоналізм чи русифікація» (1968).

Приглашаем исследователей и почитателей украинской культуры ознакомиться с документами в читальном зале архива-музея.

_____________

Информацию подготовила главный специалист отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Мария Косторных.

Пресcа

20 июля

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и по случаю 130-й годовщины со дня рождения представляем документы выдающегося украинского историка, педагога, общественного и образовательного деятеля Ивана Петровича Крипьякевича (1886-1967) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Документы связанные с жизнью и деятельностью Ивана Крипьякевича хранятся в личных фондах архитектора Владимира Заболотного, библиографа Юрия Меженко, краеведа Надежды Суровцовой, историка Николая Ткаченко. Основной состав документов составляют письма Крипьякевича к этим деятелям культуры, написанные в 1950-1960-е года. В фондах ЦГАМЛИ Украины, среди творческих материалов художников Стефании Гебус-Баранецкой и Григория Смольского, представлены экслибрисы из библиотеки ученого.

В фонде печатных изданий ЦГАМЛИ Украины хранятся прижизненные книжные издания Ивана Крипьякевича по истории Украины, а именно разведка 1910 года про Львов и очерк об украинском войске, изданный в 1916 году Союзом Освобождения Украины в Вене.

В онлайн режиме предлагаем ознакомиться с документами Ивана Петровича Крипьякевича, которые отложились в личных фондах деятелей культуры: рукописью письма 1959 года к историку Николаю Ткаченко; фотографией историка 1960-х годов во время заседания; экслибрисами и изображениями обложек уникальных изданий из фондов ЦГАМЛИ Украины.

Приглашаем исследователей ознакомиться с документами выдающегося историка Ивана Крипьякевича в читальном зале Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.

Пресcа

Июнь
24 июня

28 июня 1996 г. Верховной Радой Украины принят и утвержден основной закон государства – Конституция Украины, которая стала первой Конституцией независимой Украины и обозначила базовые принципы организации высших органов государства и местного самоуправления, их отношения и компетенцию, а также права, свободы и обязанности граждан.

По случаю празднования 20-летия Конституции Украины и 150-летия со дня рождения украинского историка, общественного и политического деятеля Николая Прокоповича Василенко (1866-1935) в рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Николай Василенко неординарная и многогранная личность: педагог, профессор, историк, академик, министр Народного образования, судья, редактор газеты «Киевское Слово», глава исторического товарищества «Нестора литописца», общественный и политический деятель, автор научно-популярных, публицистических, критических статей по истории Украины и права, библиографических обзоров в разных киевских и петербургских газетах, словарях Брокгауза и Эфрона, Граната. Например, более 400 его работ посвящены именно вопросам истории права Украины.

В 1918 году Николай Василенко возглавляет Министерство народного образования, которое начинает активно развивать издательское дело в Киеве. В результате – в разы возрастает количество изданий и тиражи частных и кооперативных издательств. По его инициативе основана Национальная библиотека Украинского государства (НБУГ). Впечатляет и научно-педагогическая деятельность профессора Василенко, который читает лекции по истории Украины и истории украинского права в Народном университете, в Университете Святого Владимира, на Высших женских курсах, в Коммерческом и Правовом институтах. Также Николай Василенко является одним из основателей Украинской академии наук (с 1920 г. – действующий член академии, в 1921 г. – единогласно выбран президентом, но советское правительство не дало своего согласия на это) и инициатором открытия украинских университетов в Киеве и Каменец-Подольском.

Николай Василенко дружил и сотрудничал с историками Михаилом Грушевским, Евгением Кивлицким, Орестом Левицким, Панасом Матюшенко, Венедиктом Мякотином, Дмитрием Петрушевским, археологом Вадимом Модзалевским, правоведом Богданом Кистяковским, переводчиком Марией Требинской.

В онлайн режиме предлагаем ознакомиться с письменным ответом Николая Василенко его высочеству Александру Николаевичу о снятии своего звания приват-доцента университета Святого Владимира (1913 г.); удостоверением о работе в редакции газеты «Киевская мысль» (1914 г.); книгой историка «Очерки по истории Западной Руси и Украины» (1916), которая хранится в коллекции Юрия Яновского; личными фотографиями ученого вместе с выпускниками первого выпуска Юридического института (1920 г.) и женой; свидетельством о браке с Наталией Полонской-Василенко (1923 г.).

Документы Николая Василенко хранятся в его личном фонде (ф.542). Материалы фонду передал Борис Матушевский в 1970 году первому директору ЦГАМЛИ Украины Людмиле Проценко. В фонде печатных изданий архива-музея хранятся его работы «Очерки по истории Западной Руси и Украины» 1916 года и ««Пам’ятник української правничої літератури XVIII століття» 1925 года (Юбилейны сборник Научного товарищества имени Шевченко во Львове).

Приглашаем исследователей и почитателей украинской культуры ознакомиться с документами в читальном зале архива-музея.

_____________

Информацию подготовила главный специалист отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Мария Косторных.


13 июня

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и по случаю 75-летия со дня рождения известного украинского автора, сценариста и кинорежиссера Ивана Васильевича Миколайчука (1941-1987) представляем документы из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

По состоянию на 13.06.2016 года личный фонд Ивана Миколайчука (ф.1154) насчитывает 34 ед.хр. за 1950-е – 1983 года. Среди них – фотографии актера в ролях, его кинопробы и рабочие моменты во время съемок, фотокопии сценариев фильмов «Білий птах з чорною ознакою» и «Вавилон–ХХ». Документы актера переданы в архив-музей вдовой Марией Евгеньевной Миколайчук и фотографом, их другом, Эммой Михайловной Саржинской в 1990 и 1991 годах.

В ЦГАМЛИ Украины кроме личного фонда актера, хранятся документы об «»истории жизни» кинофильмов «Небылицы про Ивана», «Мечтать и жить», «Вавилон ХХ», «Білий птах з чорною ознакою», «Такая поздняя, такая теплая осень», «И память отзовется», «Бирюк» (авторские заявки, акты, переписка и договора с авторами сценариев и режиссерами, литературные и режиссерские сценарии, творческо-производственные разработки киносценариев, выводы на сценарии и фильмы) – фонд Киевской киностудии художественных фильмов имени А.П.Довженко (ф.670); воспоминания про актера «Фестиваль з погляду Фабіана» и статья «Іван Миколайчук поза іконостасом» - фонд Романа Корогодского (ф.1297); документы о присвоении звания лауреата Государственной премии УССР имени Т.Г.Шевченко киноактеру, режиссеру-постановщику, кинодраматургу Ивану Васильевичу Миколайчуку (посмертно) за создание разноплановых национальных образов в фильмах «Сон», «Тіні забутих предків», «Бур’ян», «Комісари», «Білий птах з чорною ознакою», «Вавилон-ХХ», «Така пізня, така тепла осінь» (представления, выдержки из протоколов, рецензия и др.) – фонд Комитета по Государственным премиям УССР имени Т.Г.Шевченко в сфере литературы, журналистики, искусства и архитектуры при Совете Министров УССР (ф.979); книги «Білий птах з чорною ознакою. Іван Миколайчук: спогади, інтерв’ю, сценарії» (1991) и «Миколайчук: магія любові» (составитель Мария Миколайчук, 2011) – фонд печатных изданий ЦГАМЛИ Украины.

В онлайн режиме предлагаем ознакомиться с индивидуальными фотографиями Ивана Миколайчука и в группе с родными, Михаилом Ткачем, Василием Сичевским, Костей Степанковим, Леонидом Осикой и др.; статьей Романа Корогодского«Іван Миколайчук поза іконостасом»; заявлением Ивана Миколайчукаи Юрия Ильенко директору киностудии имени А.П.Довженко Василию Цвиркунову об увеличении авторского гонорара.

Приглашаем исследователей и почитателей украинской культуры ознакомиться с документами в читальном зале ЦГАМЛИ Украины.

_____________

Информацию подготовила главный специалист отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Мария Косторных.


Апрель
20 апреля

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и по случаю 120-й годовщины со дня рождения представляем документы выдающегося украинского художника-графика Василия Ильича Касияна (1896-1976) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Василий Касиян лично передал документы, творческие материалы в архив-музей на протяжении 1969-1971 годов. Отдельные графические произведения были приобретены у мастера за 300 рублей в 1971 году. Среди документов – художественные произведения, рукописи теоретических работ, письма, материалы общественной, научной, педагогической, служебной деятельности Касияна. В фонде печатных изданий ЦГАМЛИ Украины хранятся художественные альбомы, которые представляют творчество Василия Касияна, книжные издания с дарственными надписями художника, его искусствоведческие исследования, воспоминания о художнике. Большое количество документов Василия Касияна представлено в фондах государственных учреждений, творческих союзов и других фондооснователей ЦГАМЛИ Украины.

В онлайн режиме предлагаем ознакомиться с автопортретом Василия Касияна 1947 года с дарственной надписью художнику Александру Довгалю; рукописью записи о художнике-бойчукисте Иване Липковском; фотографией с поэтом Михаилом Ткачем 1958 года; произведениями 1960-х годов – авторский эстамп линорита «Деревья», портрет американского художника Роквелла Кента, дарственной надписью Касияна на собственной работе «Искусство Тараса Шевченко» выдающемуся мастеру кисти Николаю Глущенко 1964 года.

Исследователей и почитателей украинского искусства приглашаем ознакомиться с документами о жизни и творчестве Василия Касияна в читальном зале Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.

Пресса

Март
29 марта

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и по поводу 115-й годовщины со дня рождения представляем документы выдающегося украинского писателя, переводчика Валерьяна Петровича Пидмогильного (1901-1937) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Документы Валерьяна Пидмогильного поступили на государственное хранение в архив-музей от Таисии Автономовны Коваленко, сестры жены поэта Евгения Плужника, в 1968 году. Личный фонд писателя №107 содержит 34 ед.хр. за 1917-1967 года, среди которых рукописи произведений Пидмогильного, биографические документы, письма, материалы жены писателя Катерины Червинской. В фонде печатных изданий ЦГАМЛИ Украины хранятся прижизненные издания произведений писателя, переводы французских писателей, книги о его личной жизни и творчестве, воспоминания.

В онлайновом режиме предлагаем ознакомиться с аттестатом писателя об окончании Катеринославского Первого реального училища 1917 года; заграничным изданием книги рассказов 1923 года; фотографией писателя 1932-го года; письмом Валерьяна Пидмогильного к сыну Роману, написанным в дни ареста; рукописью наброска «Аскольдовая могила»; дарственной надписью Пидмогильного на собственном романе «Город» 1928 года; письмом о полной реабилитации писателя 1956 года.

С описью личного фонда №107 предлагаем ознакомиться на официальном сайте ЦГАМЛИ Украины в рубрике «Про архив», раздел «Описи фондов ЦГАМЛИ Украины».

Исследователей украинской литературы приглашаем к изучению документов о жизни и творчестве Валерьяна Пидмогильного, одного из ярких представителей «Расстрелянного Возрождения», в читальном зале Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.


12 марта

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и по случаю 120-летия со дня рождения известного украинского оперного певца и педагога Ивана Сергеевича Паторжинского (1896-1960) представляем документы из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Иван Паторжинский создал много ярких сценических образов. Кроме оперных партий исполнял много украинских народных песен, занимался педагогической и общественной деятельностью, возглавлял Украинское театральное общество (1948-1954).

Первые документы, среди которых ноты и фотографии И.С.Паторжинского, на государственное хранение поступили в 1970 году от Марфы Хомовны Снаги-Паторжинской, жены писателя; в 1985 году творческие материалы, переписка, фотографии, биографические материалы, ноты передала его дочь Галина Ивановна Паторжинская.

Сегодня личный фонд И.С.Паторжинского (№1106) насчитывает 483 ед.хр., 2772 док. за 1907-1986 гг.

В фонде печатных изданий ЦГАМЛИ Украины хранятся арии, романсы и песни из репертуара Ивана Паторжинского и книги о жизни и творчестве известного оперного певца.

Личные вещи Ивана Паторжинского: концертный фрак, жилетки, рубашки, галстуки, вышитое полотенце, дорожный набор, крест – элемент костюма 1950-х гг., ордены, медали, нагрудные значки; уникальный эмблемный флажок фестиваля «Украинские песни в Канаде» 1946 г. хранятся в музейной коллекции ЦГАМЛИ Украины.

В онлайн режиме предлагаем ознакомиться с фотографиями И.Паторжинского, З.Гайдай, М.Гришко, И.Шведова; альбомом рисунков и эпиграмм «Дружественные шутки» (1942 г.), письмом Ивана Паторжинского к жене, М.Ф.Санги-Паторжинской и программой оперного представления (Канада, 1946 г.).

Приглашаем исследователей и почитателей украинской культуры ознакомиться с документами в читльном зале архива-музея.

_____________

Информацию подготовила главный специалист отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Мария Косторных.


Февраль
4 февраля

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и по случаю 125-летия со дня рождения украинского поэта, государственного и общественного деятеля Павла Григорьевича Тычины (1891-1967) представляем документы из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Лидия Петровна Тычина, жена поэта, передала большую часть документов на государственное хранение в ЦГАМЛИ Украины в 1976-1977 гг., среди которых один из вариантов белового автографа поэмы «Похороны друга», стихотворения «Океан полный» и небольшое количество фотодокументов. К личному фонду П.Г.Тычины в 1980-х – 1990-х гг. поступали документы от А.К.Павлюка (банковского служащего, бывшего певца рабочего хора, которым поэт руководил в начале 1920-х гг.), И.Д.Блюдо (директора квартиры-музея П.Г.Тычины), С.И.Кота, Л.В.Череватенко и др.

Сегодня личный фонд П.Г.Тычины насчитывает 17186 ед. хр., 148 тыс. док. и является наибольшим личным фондом в ЦГАМЛИ Украины.

Интересным фактом жизни Павла Тычины является то, что в молодости он играл в симфоническом оркестре на гобое и кларнете, пел в хоре Черниговской духовной семинарии, собирал украинский музыкальный фольклор, работал дирижером семинарского хора, а позже выступил одним из основателей хора-студии Музыкального товарищества имени М.Д.Леонтовича.

В онлайн режиме предлагаем ознакомиться с фотографией поэта ([нач. 1940-х гг.]); матрикулом (зачетной книжкой) Павла Тычины – студента Киевского коммерческого института (1917 г.); автобиографией поэта (1938 г.); заметками Тычины к истории хора-студии имени М.Д.Леонтовича (1940-е -1960-е гг.); обложкой к сборнику поэзий «Золотой Гомон» (1922 г.); графическим портретом П.Г.Тычины работы В.И.Касияна (1944 г.).

Приглашаем исследователей и почитателей украинской культуры ознакомиться с документами в читальном зале архива-музея.

_____________

Информацию подготовила главный специалист отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Мария Косторных.


Январь
21 января

22 января 1919 года в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое Украинское государство.

Подробнее

В рамках виртуального проекта "АРХИВажное ДЕЛО" и по случаю празднования Дня Соборности Украины представляем документы из Коллекции украинских коллекционеров-собирателей произведений литературы и искусства, личных фондов украинского писателя Антоненко-Давидовича Бориса Дмитриевича (1899-1984) и государственного, политического деятеля Винниченко Владимира Кирилловича (1880-1951) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

В онлайн режиме предлагаем ознакомиться с фотографией Первого украинского революционного правительства; разменной монетой УНР номиналом 50 шагов, Знаком Государственной казны Украинского Государства номиналом 1000 крб. (первые украинские бумажные деньги, 1918) и обложкой книги Михаила Грушевского.

Документы, связанные с жизнью и творчеством Владимира Винниченко, хранятся в личном фонде украинского писателя; интересные материалы находятся в фонде Бориса Антоненко-Давидовича ([Сборник] статей, исследований, очерков по истории Украины и украинского народа, [1920-е] гг.). В фонде печатных изданий ЦГАМЛИ Украины представлены издания 1920-1990-х годов, посвященные историческим событиям в Украине 1917-1920 гг.

Приглашаем исследователей и почитателей украинской культуры ознакомиться с документами в читальном зале архива-музея.

_____________

Информацию подготовила главный специалист отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Косторных Мария.


20 января

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы из личных фондов Григория Гаевского, Анатолия Петрицкого, Александра Хвостенка-Хвостова.

Подробнее

Работы этих художников, а также Вадима Меллера, Наталии Горбуновой, Василия Греченко, Александра Сальмана, Леонида Братченко, большинство из которых экспонируется впервые, на сегодня представлены на художественно-документальной выставке «Украинская Сценография ХХ в.» (из архивной и музейной коллекции ЦГАМЛИ Украины).

Большая часть документов была передана в архив-музей художниками лично или их близкими родственниками. А именно, в 1969 и 1970 годах документы украинского актера, режиссера, художника, педагога Григория Гаевского (1872-1933) передали дети художника – дочь Инна и сын Анатолий.

Имя Григория Гаевского сегодня почти забытое, но полагаю, что это всего лишь вопрос времени. В его личном фонде (ф.216), например, есть эскизы декораций, фотографии с выставок в театрах Киева, Харькова, Одессы (1900-1917). Работу в театре Григорий Гаевский объединял с педагогической практикой. Григорий Гаевский – автор первого в Украине обучающего пособия по вопросам режиссуры и сценографии. В архиве-музее хранятся и эти рукописи режиссера, а на выставке можно увидеть киевское издание первой части пособия – «Задание режиссера» (из частной коллекции доктора искусствоведения, профессора Анны Ивановны Веселовской).

На выставке презентовано также театральный реквизит украинской актрисы Наталии Ужвий, гримерный ящик, сопилку, куклы из разных представлений актера и режиссера Василия Василько (из музейной коллекции ЦГАМЛИ).

Приглашаем всех почитателей украинского искусства посетить Зеленый зал ЦГАМЛИ: понедельник-четверг – 10.00-17.00, пятница – 10.00-16.00 (до 1 марта 2016 года).

Заказ экскурсий по телефону 097-232-97-84 (Илона Тамилина).


_____________

Информацию подготовила – заведующий сектора образовательной и выставочной работы отдела использования информации документов Илона Тамилина.


2015
Декабрь
25 декабря

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы выдающегося украинского живописца, архитектора Василия Григорьевича Кричевского (1873-1952) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Документы, связанные с жизнью и творчеством Василия Кричевского, хранятся в личном фонде художника; интересные материалы хранятся в фонде ученика художника, архитектора Петра Костирко; в фонде товарища мастера, писателя Юрия Яновского и в фонде украинских коллекционеров. В музейном фонде хранится мольберт Василия Кричевского, который передал на государственное хранение художник Александр Иванович Вовк в 1988 году; в мемориальном кабинете Ивана Микитенко находится картина Кричевского «Крымский пейзаж», которая в свое время принадлежала семье Косачей. В книжных коллекциях научно-справочной библиотеки ЦГАМЛИ Украины представлены издания 1920-1940-х годов, оформленных Василием Кричевским.

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с фото Василия Кричевского, акварелью 1928 года, фотоиллюстрацией проекта дома «Ролит» в Киеве; письмом художника 1940 года; каталогом выставки произведений творца 1941 года; обложкой произведений Яновского.

Приглашаем исследователей украинской культуры ознакомиться с документами о жизни и творчестве Василия Кричевского в читальном зале архива-музея.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.

Пресса

24 декабря

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы украинского писателя Валерьяна Львовича Полищука (1897-1937) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Личный фонд писателя №72 был создан в 1977 году. Документы Валерьяна Полищука были переданы на государственное хранение женой творца Конухес Еленой Ильиничной и дочкой Людмилой в течении 1968-1971 годов. Прижизненные издания писателя 1920-1930-х годов, художественно оформленные Василием Ермиловым и другими художниками, были переданы в 1987 году. До 1989 года отдельные документы фонда находились под грифом «секретно», и только с 1990-х документы стали доступны для ознакомления.

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с фотографией писателя с Николаем Хвылевым 1925-го года, репродукцией портрета творца, написанной Александром Довженко в 1920-е годы; рукописным черновиком телеграммы по творческим вопросам; визитной карточкой писателя; дарственной надписью Полищука на собственном произведении 1930 года; экслибрисом к его произведениям известной художницы Марии Котляревской.

С описью личного фонда №72 можно ознакомиться на официальном сайте ЦГАМЛИ Украины в разделе «Про архив»: Описи фондов ЦГАМЛИ Украины.

Исследователей литературного процесса в Украине 1920-х – 1930-х годов приглашаем к изучению документов о жизни и творчестве Валерьяна Львовича Полищука, одного из ярких представителей «Расстрелянного Возрождения», в читальном зале ЦГАМЛИ Украины.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.


22 декабря

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы выдающегося украинского писателя, общественного деятеля Марка Черемшины (1874-1927) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Письма Марка Черемшины (настоящее имя: Иван Юрьевич Семанюк) к матери 1925-1926 годов поступили на государственное хранение от племянника писателя Ивана Алексеевича Боднарука в 1980 году. За автографами он попросил сотрудников архива-музея выслать ему двухтомник произведений Марка Черемшины и роман Павла Загребельного «Роксолана».

Документы связаны с исследованием творчества марка Черемшины хранятся в фондах литературоведов Николая Зерова, Федора Погребенника и в других личных фондах украинских деятелей культуры; материалы его памяти в фонде Союза писателей.

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с автографом письма к матери 1926 года; записями Николая Зерова про Марка Черемшину; письмом Наталии Семанюк, жены писателя, директора литературно-мемориального музея М.Черемшины в Снятыне, к Софии Зеровой, жене литературоведа; обложкой издания «Село вигибає» 1925 года и фотографией Марка Черемшины из этого издания.

Приглашаем исследователей и почитателей украинской культуры ознакомиться с документами о жизни и творчестве Марка Черемшины в читальном зале архива-музея.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.

Пресса

21 декабря

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы прославленного украинского писателя Всеволода Зиновьевича Нестайко (1930-2014) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Личный фонд №892 содержит творческие материалы писателя, которые он передал на государственное хранение в 1979 году. В фондах издательств «Веселка», «Молодь», журнала «Барвинок» хранятся рукописи произведений писателя; множество книжных изданий, украинских и зарубежных, представлено в фондах научно-справочной библиотеки.

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с интересными документами: фотографией Всеволода Нестайко 1982 года, рисунком-обложкой Василия Евдокименко к первой книге писателя «Шурка и Шурко», дарственной надписью сотрудникам архива-музея на собственной книжке «Загадка старого клоуна» 1982 года, обложками популярных произведений писателя.

Приглашаем исследователей и почитателей украинского слова ознакомиться с документами о жизни и творчестве Всеволода Нестайко в читальном зале архива-музея.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.

Пресса

14 декабря

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы выдающейся украинской художницы, народного мастера Анны Феодосиевны Собачко-Шостак (1883-1965) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Документы, связанные с жизнью и творчеством Анны Собачко-Шостак, хранятся в личных фондах художников Аллы Горской и Виктора Зарецкого, писателя Михаила Стельмаха и в фонде Союза художников Украины.

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с рисунком «Петухи» из художественного сборника Виктора Зарецкого, который передал на государственное хранение в 1991 году его сын, литературовед Александр Зарецкий, вместе с другими подаренными отцу произведениями. Заметки Аллы Горской о творчестве Анны Собачко свидетельствуют о большом интересе к самобытному искусству народной художницы среди украинской интеллигенции в 1960-е года; художница переписывалась с Михаилом Стельмахом, поклонником народного искусства, в фонде писателя хранится нарисованная открытка с цветами и павлином и новогодними поздравлениями писателю и его жене. О присвоении звания народной художницы Украины (посмертно) свидетельствуют документы из личного дела Анны Собачко-Шостак из фонда Союза художников УССР, в частности творческая характеристика с подписью Василия Касияна.

Приглашаем исследователей и почитателей украинской культуры ознакомиться с документами про жизнь и творчество Анны Собачко-Шостак в читальном зале архива-музея.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.

Пресса

Ноябрь
30 ноября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы выдающегося украинского писателя, педагога, общественно-культурного деятеля Бориса Дмитриевича Гринченко (1863-1910) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Документы связанные с жизнью и творчеством Бориса Гринченко, членов его семьи поступили от Галины Ткаченко, жены писателя Юрия Дольд-Михайлика, в 1967 году, часть поступила из спецфонда ЦГИА УСССР в 1974 году. В фондах ЦГАМЛИ хранятся прижизненные издания произведений Гринченко с автографами выдающимся украинским деятелям культуры.

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с фотографиями Бориса Гринченко и его дочери Анастасии, которая принимала участие в революционных событиях 1905 года, о чем свидетельствуют материалы судебного дела 1906 года; дарственной надписью Николаю Могилянскому на издании 1895 года; письмом 1910 года от Марии и Бориса Гринченко Дмитрию Гринченко (отец ученого) из г.Оспадалетти (Италия).

С описью личного фонда №15 можно ознакомиться на сайте ЦГАМЛИ Украины в разделе «Про архив».

Приглашаем исследователей и почитателей украинской культуры ознакомиться с документами о жизни и творчестве Бориса Гринченко в читальном зале архива-музея.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.

Пресса

20 ноября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы украинской поэтессы, участницы литературного шестидесятничества Ирины Владимировны Жиленко (1941-2013) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Личный фонд №1032 содержит творческие материалы поэтессы, которые она передала на государственное хранение в 1982 году. Документы, связанные с жизнью и творчеством Ирины Жиленко, также хранятся в личных фондах писательницы Веры Вовк, литературного критика Анатолия Макарова, литературоведа Ивана Светличного, художника Виктора Зарецкого и в фондах детского издательства «Веселка», журнала «Отчизна».

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с автографом стихотворения Ирины Жиленко 1964 года, из которого узнаем о её псевдониме; размышлениями о миссии поэта из записей поэтессы и с отрывком стихотворения «Освічення в коханні», посвященном художнице Катерине Билокур; фотографией поэтессы; дарственной надписью на собственном сборнике «Вечірка у старій винарні» 1996 года из фонда писателя Дмитрия Луценко.

Приглашаем исследователей и почитателей украинского слова ознакомиться с документами о жизни и творчестве Ирины Жиленко в читальном зале архива-музея.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.

Пресса

13 ноября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы выдающегося украинского архитектора и художника-аквалериста Валентина Августовича Фельдмана (1864-1928) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Жизнь и творчество художника были связаны с Украиной, в частности с Крымом, Харьковом и Киевом. Он автор символа Севастополя – памятника затопленным кораблям 1905 года.

Документы художника на государственное хранение поступили в 1968 году от Георгия Викторовича Калиты, бывшего работника Академии архитектуры. Шесть авторских фотоальбомов, сделанных Валентином Фельдманом на протяжении 1903-1924 годов, были приобретены за пятьдесят рублей у Калиты Г.В. в 1969 году.

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с некоторыми интересными фотографиями из альбома мастера: Графской пристани города Севастополь и жителями Бахчисарая начала века, индивидуальной фотографией Валентина Фельдмана 1903 года; рисунком «Старая мечеть в Бахчисарае» 1910 года, которая хранится в фонде архитектора Александра Вербицкого.

Приглашаем исследователей и почитателей искусства ознакомиться с документами о жизни и творчестве яркого мастера конца XIX – начала ХХ века Валентина Фельдмана в читальном зале архива-музея.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.

Пресса

Октябрь
2 октября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и по поводу 140-й годовщины со дня рождения представляем документы выдающегося украинского архитектора Александра Матвеевича Вербицкого (1875-1958) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Первые документы на государственное хранение поступили в 1967 году от «Украинского научно-исследовательского института научно-технической информации» (УкрНИИНТИ); творческие документы, письма архитектора передала его сестра Елизавета Матвеевна Бисти из Симферополя. Среди ценных документовличного фонда №11 – пейзажные зарисовки Крыма и Киево-Печерской Лавры, созданные творцом на протяжении 1918-1940 годов, были приобретены за пятьдесят рублей у сестры в 1971 году.

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с фотографией Александра Вербицкого в семейном кругу 1904 года; рисунком «Вход в церковь» 1918 года; удостоверением Киевского политехнического института 1921 года; зарисовками деревянной сакральной архитектуры Галичины, которые архитектор создал на обороте бланка; страницей из письма сестре Софии от 1944 года про жизнь в Киеве во время оккупации и после освобождения города.

Приглашаем исследователей и почитателей украинской культуры ознакомиться с документами про жизнь и творчество Александра Вербицкого в читальном зале архива-музея.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.

Пресса

Сентябрь
11 сентября

Ко Дню украинского кино в рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» предлагаем Вашему вниманию копии отдельных листов партитур Леонида Грабовского, его музыки к кинофильмам «Карты» (режиссера А.П.Сергиенко по рассказу А.П.Чехова «Винт») и «Туманность Андромеды» (режиссера Е.Ф.Шерстобитова по одноименному научно-фантастическому роману И.А.Ефремова).

Подробнее

В этом году выдающийся украинский композитор Леонид Александрович Грабовский празднует свой юбилей, а в мае 2013 года он впервые посетил архив-музей и «нашел» свои автографы (!!!) музыки к кинофильмам. Так началось наше общение!

5 декабря 2013 года в архиве-музее состоялись презентация личного фонда Леонида Александровича и его авторский концерт с участием сопрано Тамары Ходаковой, меццо-сопрано Инны Галатенко, гобоиста Максима Коломойца, пианиста Евгения Громова, а также артистов Национального ансамбля солистов «Киевская камерата» (художественный руководитель и главный дирижер – Валерий Матюхин).

Искренне поздравляем Леонида Александровича с его юбилеем и надеемся, что встречи с маэстро будут происходить чаще!

С нотными автографами Леонида Грабовского, его музыкой к кинофильмам, которые хранятся в фонде Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко (ф.670, оп.4), Вы можете по предварительному заказу ознакомиться в читальном зале Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины.

_____________

Информацию подготовила заведующий сектора образовательной и выставочной работы отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Илона Тамилина.


Август
3 августа

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и по поводу 115-й годовщины со дня рождения представляем документы известного украинского писателя Юрия Корнеевича (Корнелиевича) Смолича (1900-1976) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Первые документы на государственное хранение писатель лично передал в 1968 году. Елена Григорьевна Смолич, жена писателя, пополняла личный фонд №169 творческими документами, книгами, письмами, личными вещами Юрия Смолича на протяжении 1980-х годов. При её участии в архиве-музее была открыта мемориальная комната талантливого мастера пера.

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с фотографиями Юрия Солича 1920-х годов, которые демонстрируют увлечение автора театром и футболом; дарственной надписью на собственном сборнике произведений творческому побратиму Юрию Яновскому; обложкой художника Дмитрия Шавикина к роману «По ту сторону сердца», издания 1930 года; удостоверением №422 делегата съезда украинского товарищества охраны памятников истории и культуры 1971 года.

Приглашаем исследователей и почитателей украинской литературы ознакомиться с документами в читальном зале и осмотреть мемориальный кабинет Юрия Смолича во время экскурсий в архиве-музее.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.


Июль
22 июля

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины), которые были презентованы на документальной выставке «Испания в украинском искусстве» в рамках литературно-музыкального проекта «Художественные встречи в архиве-музее».

Подробнее

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с художественными произведениями, посвященными Испании, страницами переводов с испанского на украинский из фондов отечественных авторов.

В фонде украинского художника и искусствоведа Антона Хомича Середы хранятся эскизы 1920-х годов, сделанные для обложки книги Мигеля де Сервантеса «Изобретательный идальго Дон Кихот Ламанчский» в переводе Николая Иванова. Документы поступили на государственное хранение от сестры художника Лидии Хомины Березанской в 1971 году.

Графический рисунок Николая Петровича Глущенко с пейзажем Коста-Бравы из альбома 1930-х годов «Пейзажи Испании» архив-музей приобрел у художника за 100 рублей в 1975 году. Тетрадь с переводом романа Мигеля де Сервантеса Сааверди «Заядлый идальго Дон Кихот Ламанчский» переводчик Николай Лукаш лично подарил архиву-музею в 1970 году. С 1994 года украинская писательница Вера Вовк начала передавать свои документы из Бразилии, среди которых представлен перевод драмы Федерика Гарсия Лорки.

Приглашаем исследователей и почитателей литературы и искусства ознакомиться с архивными документами в читальном зале.

Часы работы читального зала:

пн.-чт.: 09:00 – 18:00

пт.: 09:00 – 16.45

Последний рабочий день каждого месяца – санитарный.

_____________

Подборка архивных документов – главный научный сотрудник сектора выставочно-образовательной работы отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Алевтина Сукало.

Текст – ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.


Май
22 мая

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и по поводу 103-й годовщины со дня рождения представляем документы выдающегося украинского писателя Михаила Панасовича Стельмаха (1912-1983) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Первые документы на государственное хранение писатель лично передал в 1968 году. На протяжении 1985-1990-х годов родные писателя, жена и дети, пополняли фонд №66 творческими документами, книгами, письмами, личными вещами Михаила Стельмаха. В 1990 году в архиве-музее открыта мемориальная комната талантливого мастера пера.

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с фото Михаила Стельмаха 1914 года с матерью; справкой про годы работы учителем в родном селе на Винничине; дарственной надписью на собственном сборнике поэзий 1942 года творческому побратиму Юрию Яновскому; портретом, исполненным Карпом Трохименко; письмом американского писателя Джона Стейнбека к Михаилу Панасовичу, написанным после посещения Киева в 1964 году.

Приглашаем исследователей и почитателей украинской литературы ознакомиться с документами в читальном зале и осмотреть мемориальный кабинет Михаила Стельмаха во время экскурсий в архиве-музее.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Олейник Оксана.


8 мая

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» к 70-й годовщине Победы над нацизмом в Европе представляем очередную подборку документов из личных фондов деятелей искусства, которые хранятся в Центральному государственном архиве-музее литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

В режиме онлайн предлагаем познакомиться с отдельными документами из фонда украинского писателя Леонида Первомайского (1908-1973), который в годы войны вместе с другими писателями и художниками работал военным корреспондентом Южно-Западного фронта. В фонде №211 хранится стихотворение 1944 года неизвестного поэта, которое раскрывает душевные переживания бойца на войне.

В фондах художников Гавриила Пустовойта (1900-1947) и Романа Мельничука (1905-1960) хранятся документы про творческую деятельность художников в составе фронтовых бригад. Примечательно, что в освобожденном Киеве в 1944 году состоялась выставка художественных работ в Доме писателей. О ее участниках свидетельствует приглашение на открытие.

Особенной ценностью для нас являются дневники военных лет, которые воссоздают личные истории людей, переживших страшные невзгоды. Листая страницы дневника Гавриила Пустовойта, среди прочих зарисовок видим рисунок, датированный 8-м мая 1945 года.

В архиве-музее хранится дневник 1943 года ученого-арабиста Тауфика Гавриловича Кезмы (1882-1958), который он вел в оккупированном Киеве. Представляем последнюю запись со словами благодарности и чествования погибших воинов, сделанную в день освобождения города от нацистских завоевателей.

Ознакомиться с другими документами, произведениями о Второй мировой войне, которые хранятся в фондах деятелей искусства, приглашаем в читальный зал ЦГАМЛИ Украины.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.


Апрель
24 апреля

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и к 70-й годовщине Победы над нацизмом в Европе представляем подборку документов из личных фондов художников, которые хранятся в Центральном государственном архиве-музее литературы и искусств Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с эскизами, набросками рисунков на тему войны украинских художников – Сергея Шишко (1911-1997), Романа Мельничука (1905-1960) и Оксаны Павленко (1895-1991), созданными во годы войны, личными документами музееведа Марии Кулишовой (1906-?) и оперного певца Александра Гродзинского (1891-1973), которые иллюстрируют долю людей на оккупированной территории.

Память о страшной трагедии Второй мировой войны хранится в архивах. Всестороннее и объективное представление событий способствует переосмыслению и пониманию сложного прошлого, помогает держаться мужественно в современных реалиях.

Исследователей приглашаем к изучению документов о Второй мировой войне, которые хранятся в фондах писателей и художников, в читальный зал ЦГАМЛИ Украины.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Оксана Олейник.

Пресса

Март
27 марта

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и по случаю Международного дня театра представляем документы выдающегося украинского театрального художника Вадима Георгиевича Меллера (1884-1962) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Личный фонд художника №1077 был создан в 1984 году. Документы, наброски, эскизы Вадима Меллера передала в дар архиву-музею дочь художника Бригитта Вадимовна Ветрова. В этом фонде особенную ценность представляют личные документы художника начала ХХ века: материалы о пребывании во Франции, работу в художественных учреждениях Киева.

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с фото художника, дипломом Вадима Меллера, изданным Мюнхенской Академией художеств, удостоверением профессора Киевского художественного института 1926 года, отрывком из статьи о роли театрального художника и эскизом декорации к выставке «Вишневый сад» для Киевского театра им.И.Франко.

Документы Вадима Меллера из личного фонда и из фондов Союза художников Украины были использованы куратором Татьяной Руденко в статье «Вадим Меллер – миссионер сценографического авангарда», размещенной в двуязычном каталоге выставки «Инсценировка украинского авангарда 1910-1920-х годов» (издательство Родовод), которая проходит в Украинском Музее в Нью-Йорке с 14 февраля 2015 года.

В фондах ЦГАМЛИ Украины также хранятся личные документы и письма жены художника, художницы Нины Генриховны Генке-Меллер (1893-1954).

Исследователей и почитателей украинского искусства приглашаем к изучению документов о жизни и творчестве Вадима Георгиевича Меллера в читальном зале ЦГАМЛИ Украины.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Олейник Оксана.

Пресса

13 марта

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и по случаю 120-летия со дня рождения представляем документы украинского писателя Ивана Даниловича Днипровского (настоящая фамилия - Шевченко) (1895-1934) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Личный фонд писателя №144 был создан в 1976 году. Документы Ивана Днипровского передала в дар архиву-музею жена писателя Мария Михайловна Пылинская. Она сохранила рукописи произведений, дневники, переписку Ивана Днипровского – уникальные свидетельства о литературной жизни Украины 1920-х – начала 1930-х годов. До 1989 года этот фонд находился под грифом «секретно», и только с 1990-х документы стали доступны для ознакомления.

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с фотографией писателя 1930 года, рукописью биографии 1923 года, пересланной украинскому библиографу Николаю Плевако; удостоверением члена художественного совета театра «Березіль», эскизом обложки к книге «Березень» 1931 года, исполненным Василием Кричевским; отрывком письма Марии Пылинской переводчику Феофону Скляру о личном архиве Ивана Днипровского.

В фондах ЦГАМЛИ Украины хранятся прижизненные издания произведений Ивана Днипровского с дарственными надписями писателей, художественно оформленные Анатолием Петрицким и другими художниками.

Исследователей литературного процесса в Украине 1920-х – 1930-х годов приглашаем к изучению документов о жизни и творчестве Ивана Даниловича Днипровского в читальном зале ЦГАМЛИ Украины.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Олейник Оксана.

Перепечатка материалов разрешена с обязательной ссылкой на источник и автора.

Пресса

Февраль
27 февраля

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы из коллекции экслибрисов Ростислава Ивановича Алексеева (1909–1984) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Ростислав Иванович Алексеев – ученый-химик, коллекционер, сонетист любитель, всю жизнь собирал книжки, редкие издания по украинистике. Коллекция экслибрисов Алексеева была передана в дар архиву-музею вдовой Евгенией Николаевной Чорбой в 1989 году.

В ЦГАМЛИ Украины был создан фонд коллекции №1138, где кроме экслибрисов находятся библиотечные штемпели и ярлыки владельцев книг, разных учреждений и организаций – всего 6800 документов за 1868-1985 гг.

Ценным свидетельством для понимания круга интересов коллекционера является письмо Ростислава Алексеевича литературоведу Борису Антоненко-Давидовичу 1971 года. Про внешние черты книголюба можно сложить впечатление из экслибриса художника Куриса Л.М., который хранится в фонде.

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с уникальными экслибрисами 1930-х годов, созданными украинскими художниками Павлом Ковжуном для библиографа Владимира Дорошенка, Робертом Лисовским для языковеда Василия Симовича.

Общие литературные интересы Ростислава Алексеева и известного украинского поэта Николая Зерова (1890-1937) представлены в переписке 1930-х годов, представленной в личном фонде поэта (ЦГАМЛИ Украины, ф.28, оп.1, ед.хр.165). Благодаря Ростиславу Ивановичу сохранены автографы поэзий, литературоведческие раздумья Николая Зерова.

В фонде хранятся оригинальные экслибрисы украинских и зарубежных художников, выписки про владельцев и авторов книжных знаков, переписка с известными экслибрисистами.

В 2003 году 37 работ из фонда Р.Алексеева экспонировались на международной выставке «История и культура Украины в зеркале искусства украинского экслибриса ХХ столетия» в Лейпциге. Экслибрисы ЦГАМЛИ Украины включены в каталог Международной выставки.

Приглашаем исследователей и почитателей украинской культуры к ознакомлению с миром книжных знаков, собранных Ростиславом Алексеевым, в читальном зале ЦГАМЛИ Украины.

Гортай листки, де я також шукав

Ознаки душ, подібних до своєї

Люби рядків окреслені алеї

Екслібрис мій поміть на тлі оправ.

Ростислав Алексеев

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Олейник Оксана.

Перепечатка материалов разрешена с обязательной ссылкой на источник и автора.

Пресcа

18 февраля

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и по случаю 120-летия со дня рождения представляем документы известного украинского художника-авангардиста Анатолия Галактионовича Петрицкого (1895-1964) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Личный фонд художника №237 был создан в 1969 году. Документы Анатолия Петрицкого передала в дар архиву-музею жена художника Лариса Николаевна Петрицкая. Особенно ценные эскизы театральных костюмов были приобретены за 680 рублей у вдовы художника, отдельные художественные произведения были приобретены у вдовы художника Василия Ермилова и у художника Константина Елевы.

На протяжении 1970-х – 1990-х годов фонд пополнялся документами от родных художника: сына Анатолия Анатолиевича Петрицкого, двоюродной сестры Франкель Ольги Георгиевны, искусствоведа Дмитрия Емельяновича Горбачова.

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с выбранными страницами из рукописи воспоминаний про детство и юность художника, интересным артистическим фото 1916 года, эскизом декоративной росписи 1917 года для представления, документом про направление на обучение 1922 года, зарисовкой казахской национальной одежды из альбома 1943 года, сделанного Петрицким в эвакуации в краеведческих музеях.

В фонде хранятся ценные живописные и графические работы мастера, переписка с выдающимися художниками, макеты театральных декораций.

Исследователей и почитателей украинского искусства приглашаем к изучению документов про жизнь и творчество Анатолия Галактионовича Петрицкого в читальном зале ЦГАМЛИ украины.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Олейник Оксана.

Перепечатка материалов разрешена с обязательной ссылкой на источник и автора.

Пресcа

Январь
30 января

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы выдающейся украинской художницы Оксаны Трохимовны Павленко (1895-1991) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Личный фонд №356 хранительницы наследия школы монументальной живописи Михаила Бойчука был создан в 1972 году. Часть документов Оксана Павленко передала в дар архиву-музею лично. Особо ценные работы, альбомы зарисовок, письма были приобретены за 2100 рублей. На протяжении 1970-х – 1990-х годов фонд пополнялся документами от искусствоведа Бориса Борисовича Лобановского, племянницы художницы Елены Ивановны Алексеевой, журналиста Владимира Григорьевича Гуры.

В он-лайн режиме предлагаем ознакомиться с набросками автопортрета и портрета Ивана Падалки, фото Оксаны Трохимовны 1920 года, удостоверением про командировку из Межигорского керамического техникума с автографом Василия Седляра, письмом от Ивана Падалки из Харькова.

Документы и художественные произведения из личного фонда Оксаны Павленко экспонируются на художественно-документальной выставке «Плеяда бойчукистов», которая продлится в ЦГАМЛИ Украины до 6 февраля 2015 года. В рамках выставки в выставочном зале «Хлебня» 4 февраля в 17:00 состоится лекция-презентация документов из фондов ЦГАМЛИ Украины, посвященная творчеству известных художников-бойчукистов.

Исследователей и почитателей украинского искусства приглашаем к изучению документов о жизни и творчестве Оксаны Трохимовны Павленко в читальном зале ЦГАМЛИ Украины.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Олейник Оксана.

Перепечатка материалов разрешена с обязательной ссылкой на источник и автора.

Пресса

16 января

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы выдающегося украинского писателя Юрия Ивановича Яновского (1902-1954) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

Личные документы, книги, мемориальные вещи из квартиры Юрия Яновского были переданы на хранение в архив-музей Никитой Михайловичем Шумило, секретарём комиссии по литературному наследию писателя, на протяжении 1967-1973 годов.

Часть документов передали в дар семья писателя и его жены актрисы Тамары Жевченко-Яновской. Переписку с женой, дневник 1930-1950-х годов были приобретены архивом-музеем у Ольги Георгиевны Горской, матери актрисы, за 500 рублей.

Книжная коллекция мастера слова включает более чем 2000 уникальных изданий, которые на протяжении жизни собирал Юрий Иванович. Среди них немало книг с дарственными надписями от коллег по перу. Автором экслибриса к книгам библиотеки писателя был украинский художник Василий Кричевский.

Предлагаем вашему вниманию фотографию Юрия Яновского 1926 года, когда он работал литературным редактором на Одесской кинофабрике.

Представляем интересные документы 1940-х годов из личного фонда писателя №17: шарж на Юрия Яновского и художника Алексея Шовкуненко Тамары Жевченко из альбома рисунков 1943 года, удостоверение-визу военного корреспондента на Нюрнбергском процессе 1945 года.

В фонде хранится роман «Вершники», пробитый пулями на фронте Второй Мировой войны в 1944 году.

В мемориальном кабинете Юрия Яновского, который укомплектован для основной экспозиции архива-музея в конце 1970-х годов, всё как при жизни писателя, которая оборвалась в 1954 году: фотографии родных, макет парусника «Товарищ», на котором Яновский путешествовал по Украине в 1933 году, картины Алексея Шовкуненка, Николая Глущенка и Владимира Литвиненка, сувенирная керамика и раритетные издания, трофейный шкаф-секретер эпохи барокко.

Приглашаем ознакомиться с документами в читальном зале и увидеть мемориальный кабинет Юрия Яновского во время экскурсии в архиве-музее по адресу: ул.Владимирская, 22А.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Олейник Оксана.

Перепечатка материалов разрешена с обязательной ссылкой на источник и автора.

Пресса

2014
Декабрь
26 декабря

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы известного русского писателя, автора повести «В окопах Сталинграда» Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

В фонде Союза писателей Украины хранится личное дело члена Союза писателей СССР Некрасова Виктора Платоновича, предлагаем ознакомиться с автобиографией писателя и документом про исключение из Союза за правозащитную деятельность.

В 1990-х годах друзья Виктора Некрасова передали в ЦГАМЛИ Украины письма, семейные и личные фотоальбомы.

В фонде российской поэтессы, литературоведа Евдокии Мироновны Ольшанской (1929-2003), входившей в круг друзей писателя, хранятся письма 1960-х годов.

Повесть «В родном городе» с дарственной надписью украинскому поэту Владимиру Сосюре хранится в научно-справочной библиотеке архива-музея.

Приглашаем исследователей ознакомиться с документами о жизни и творчестве Виктора Некрасова в читальном зале архива-музея по адресу: ул.Владимирская, 22А.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины Олейник Оксана Григорьевна.

Перепечатка материалов разрешена с обязательной ссылкой на источник и автора.

Пресса

12 декабря

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы известного украинского поэта, прозаика, переводчика 1920-1930-х годов Майка (Михаила) Гервасиевича Йогансена (1895-1937) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

К ценным документам о Майке Йогансене принадлежат фотография членов Союза пролетарских писателей «Гарт» в Харькове 1924 года, фоторепродукция портрета писателя, написанного Александром Довженко в конце 1920-х годов. Эти документы хранятся в личном фонде №144 украинского писателя Ивана Даниловича Днипровского (1895-1934). На протяжении 1969-1974 годов жена писателя, украинский языковед Пылинская Мария Михайловна передавала на государственное хранение в ЦГАМЛИ УССР письма, фотографии деятелей литературного Харькова времен революционного Возрождения.

Письма поэта 1920-х годов находим в фонде №195 украинского литературоведа, составителя «Біографічного словника українських діячів» Михаила Михайловича Могилянского (1873-1942).

В книжной коллекции известного украинского писателя Юрия Яновского, которая хранится в ЦГАМЛИ Украины, есть прижизненные издания произведений 1930-х годов с дарственными надписями Майка Йогансена.

Архив-музей предлагает почитателям и исследователям украинской культуры присоединяться к изучению жизни и творчества «найграйливішого і найменш дослідженого поета доби українського Відродження» Майка Йогансена (определение литературоведа Соломии Павличко) через архивные документы.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины, куратор виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» (АВД) Олейник Оксана Григорьевна.

Перепечатка материалов разрешена с обязательной ссылкой на источник и автора.

Пресса

5 декабря

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и к 110-летию со дня рождения представляем документы выдающегося украинского художника Михаила Гордеевича Дерегуса (1904-1997) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины).

Подробнее

В 1968 году Михаил Гордеевич лично передал документы на государственное хранение в ЦГАМЛИ Украины. Среди личных документов художника в фонде №119 находится удостоверение студента за 1926 год Харьковского художественного техникума, в последствии ставшего институтом, с автографом украинского пейзажиста Николая Бурачека, на тот момент управляющего заведением. Увидеть мастера за мольбертом на пленере в Конча-Заспе можно на малоизвестном фото 1959 года.

Автобиография Михаила Гордеевича 1950 года хранится в фонде Национального союза художников Украины (ЦГАМЛИ Украины, ф.796, оп.2, ед.хр.70, л.5-6).

Ознакомление с наброском портрета Михаила Дерегуса, который хранится в личном фонде ТатьяныНиловны Яблонской (1917-2005), дает возможность проследить подготовительный этап реализации творческого замысла художника (ЦГАМЛИ Украины, ф.731, оп.1, ед.хр.2, л.20).

С архивными документами М.Дерегуса можна ознакомиться в читальном зале ЦГАМЛИ Украины, который работает с 10 до 17 ч., кроме субботы и воскресенья и последнего рабочего дня месяца.

_____________

Информацию подготовила ведущий научный сотрудник отдела использования информации документов ЦГАМЛИ Украины, куратор виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» (АВД) Олейник Оксана Григорьевна.

Пресса

Ноябрь
28 ноября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы выдающегося украинского художника Алексея Алексеевича Шовкуненко (1884–1974) – к 130-летию со дня его рождения.

Подробнее

Личный фонд художника хранится в ЦГАМЛИ Украины под номером 658. 200 дел за 1913–1977 года включены в опись 1. С остальными 462 документами, которые войдут в опись 2, также вскоре можно будет ознакомиться в читальном зале Архива-музея. Кроме этого, документы А.Шовкуненко можно найти в фонде Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (ф. 979), лауреатом которой художник стал в 1970 году за серию портретов и цикл новых пейзажей, а также в других личных фондах, фондах учреждений и организаций. Это, помимо прочего, своеобразный «творческий диалог» современников – А.Шовкуненко и поэта Павла Тычины: поэзия П.Тычины с посвящением А.Шовкуненко и портрет П.Тычины работы А.Шовкуненко. Среди других малоизвестных документов – фотография студенческих лет; фотопортрет начала 1930-х годов, времен преподавания в Одесском художественном институте; дружеский шарж Тамары Яновской, жены писателя Юрия Яновского; фотография со студентами во время занятий в мастерской.

Пресса

21 ноября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы известной украинской писательницы Ольги Юлиановны Кобылянской (1863-1942) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины.

Подробнее

В Центральном государственном архиве-музее литературы и искусства Украины хранится фонд №308 украинского филолога, первого заведующего Черновицким литературным музеем Ольги Кобылянской – Эльпидефора Варталомеевича (Матвеевича) Панчука, мужа названной дочери писательницы Елены-Галины.

В 1970 году архив-музей приобрёл за 500 рублей у Елены и Эльпидефора Панчуков фотографии родных и друзей Ольги Кобылянской, работы подруги, первой женщины-художницы Буковины Августы Кохановской (1866-1927). В 1972 году они передали в дар архиву-музею дневники, эскизы, письма Августы Кохановской (ЦГАМЛИ Украины, ф.309).

Ценные документы Ольги Кобылянской хранятся в разных фондах ЦГАМЛИ Украины: личное фото 1908 года с дарственной надписью в фонде фольклориста Федора Ивановича Лаврова (ф.1039, оп.1, ед.хр.361, стр.1, 1 об.), визитка со словами соболезнования, адресованная Наталии Юлиановне Гладилович, подруге по Союзу украинок Галичины в фонде её мужа, писателя Андрея Яковича Чайковского (ф.419, оп.1, ед.хр., стр.10).

Интересная история хранения монографии «О.Кобылянская и Ф.Ницше» 1928 года издания в библиотеках разных организаций: есть штампы Украинского Свободного Университета в Праге, ЦГИАК УССР и спецфонда ЦГАМЛИ УССР. С 1990-х годов издание доступно для ознакомления в архиве-музее.

Приглашаем исследователей украинского искусства ознакомиться с документами о жизни и творчестве Ольги Кобылянской в читальном зале архива-музея по адресу: ул. Владимирская, 22А.

Пресса

14 ноября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и по случаю 125-летия со дня рождения представляем документы известного украинского писателя – классика сатирической поэзии ХХ века Остапа Вишни (Павла Михайловича Губенко) (1899-1956) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины.

Подробнее

Документы личного фонда Остапа Вишни №188 (воспоминания, письма, рукописи) были переданы в дар ЦГАМЛИ УССР женой писателя Варварой Алексеевной Губенко-Маслюченко в 1982-1984 годах.

С самобытными фельетонами, литературными шаржами Остапа Вишни 1920-х начала 1930-х годов можно ознакомиться в журналах «Червоний шлях», «Всесвіт», «Червоний перець», которые хранятся в ЦГАМЛИ Украины.

Вначале писатель печатался под псевдонимом Павел Грунский, позже стал подписывать произведения – О.В. и Остап Вишня.

Дружественный шарж на Остапа Вишню работы Александра Довженко (псевдоним Сашка) как раз переносит нас во времена совместной работы творцов в прессе Харькова в середине 1920-х годов. (ЦГАМЛИ Украины, ф.464, оп.1, ед.хр.16188, стр.3).

В архиве есть уникальная фотография 1929 года, где Остап Вишня среди украинских и российских писателей (ф.1035, оп.1, ед.хр.5, стр.1.).

Личное дело Остапа Вишни, члена Союза писателей СССР, хранится в фонде Союза писателей Украины (ЦГАМЛИ Украины, ф.590, оп.5, од.зб.120).

Интересный малоизвестный портрет Остапа Вишни исполненный Зиновием Шендеровичем Толкачевым (1903-1977) хранится в фонде художника (ЦГАМЛИ Украины, ф.778, оп.1, од.зб.31.).

В виртуальном проекте «АВД» представлено небольшую часть документов Остапа Вишни, которые хранятся в фондах Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины, с другими документами талантливого мастера остроумного слова приглашаем ознакомиться в читальном зале архива-музея.

Пресса

7 ноября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы известного украинского поэта Василия Стуса (1938-1985) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины, ф.1148).

Подробнее

В фонде №1148 хранится личное дело Василия Семеновича Стуса о его работе с января по май 1966 года в Центральном государственном историческом архиве в г.Киеве (ЦГИА УССР). В то время исторический архив находился в помещении бурсы на территории Софиевского заповедника, где сейчас размещён архив-музей. Документы поступили на хранение в ЦГАМЛИ Украины от исторического архива в течении 1990-х годов.

Особую ценность для изучения жизненного и творческого пути поэта, формирования его мировоззрения предсталяют письма Василия Стуса к Андрею Малышко, которые хранятся в фонде поэта (ЦГАМЛИ Украины, ф.22).

Именно Андрей Самойлович Малышко (1912-1970) стал для молодого поэта литературным «крёстным отцом», поддержав первую публикацию стихов Василия Стуса в «Літературній газеті» в 1959 году.

Письма Василия Стуса к Андрею Малышко передала на хранение в ЦГАМЛИ УССР в 1968 году его жена, поэтесса Любовь Васильевна Забашта (1918-1990).

Письмо 1959 года, адресованное Андрею Малышко и Любови Забаште, передал в 1990-х годах в фонд Андрея Малышко сын поэтессы, Игорь Валентинович Забашта.

Приглашаем в читальный зал архива-музея для ознакомления с письмами Василия Стуса к Вере Вовк, Любови Забаште, Михайлине Коцюбинской и Андрею Малышко.

Пресcа

Октябрь
31 октября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы известного украинского художника Николая Петровича Глущенко (1901-1977) из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины: семейные фото, открытки из-за границы и пейзажи Донбасса, Киева, графический портрет Николая Глущенко, работы неизвестного автора (ЦГАМЛИ Украины, ф.49, оп.1,2).

Подробнее

Именно в последний день октября тридцать сем лет тому художник умер. Первые поступления в фонд сделал лично Николай Петрович в 1968 году, подарив архиву-музею свои письма, афиши, каталоги выставок. Второе поступление состоялось также при жизни художника: в 1974 году были приобретены за 11195 рублей художественные работы 1920-1930-х годов. Книжки, статьи, проспекты, приглашения с выставок Николай Глущенко передал в дар.

В ноябре 1978 года была открыта мемориальная мастерская народного художника Николая Глущенко в ЦГАМЛИ УССР.

В последние десятилетия особенный интерес к Николаю Глущенко вызван не только его к его художественному творчеству, но и из-за его разведывательной деятельности в годы пребывания за рубежом.

В 2014 году отдельные работы «парижского» периода экспонировались на документальных выставках в рамках литературно-музыкального проекта «Художественные встречи в архиве-музее», которые презентовали связь украинской и французской культур.

Максим Рыльский, горячий поклонник творчества Глущенко, в посвящённой ему поэзии из цикла «Київська осінь» писал:

Можна часом висловить пейзажем

Те, для чого слів людських нема.

Пресcа

24 октября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы-свидетельства про Первую мировую войну: письмо Алексея Почтенного Дмитрию Гордееву, отправленное из Киева в октябре 1917 года (ЦГАМЛИ Украины, ф.208, оп.2, ед.хр.169, с.5). Оба принадлежали к группе харьковских художников «Голубая линия» (1908-1911).

Подробнее

Гордеев Дмитрий Петрович (1889-1968) – украинский искусствовед, работал в Харькове и Тбилиси. Документы из первого поступления в личный фонд Д.П.Гордеева (ф.208) были приобретены за 400 рублей у его жены Нины Николаевны Васильевой в 1969 году. Вторая часть документов, которые вошли в опись 2, передавалась родственниками и друзьями художника на протяжении 1994-2012 годов.

Почтенный Алексей Петрович (1895-1942) – украинский и русский художник. С началом Первой мировой войны пошёл на фронт добровольцем. Воевал в Карпатах артиллеристом-наводчиком. Был награждён Георгиевскими крестами всех четырёх степеней.

Интересный документ хранится в фонде историка, архивиста Ивана Михайловича Каманина – заверенная копия свидетельства дочери учёного, Анны Ивановны Каманиной, о награждении серебряной медалью «За усердие» за добросовестную работу сестрой милосердия в лазарете Киево-Печерской лавры во время военных действий на Южно-Западном фронте в 1916 году (ЦГАМЛИ Украины, ф.1303, оп.1, ед.хр.280, с.1).

Сто лет назад так же как и сейчас бойцы на фронте и в госпиталях нуждались в тёплых вещах, милосердии и вере в победу. Помним героев!

Пресcа

17 октября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы выдающегося украинского художника-конструктивиста, яркого представителя украинского авангарда Ермилова Василия Дмитриевича (1894-1968).

Подробнее

В Центральном государственном архиве-музее литературы и искусства Украины хранится личный фонд Василия Ермилова под №337.

Документы передавались в дар ЦГАМЛИ Украины вдовой художника Ермиловой Ириной Яковной на протяжении 1971-1972 гг. Роспись агитпоезда «Червона Україна» (1921) и эскизы костюмов к постановке пьесы «Лісова пісня» Леси Украинки (1920-е) были приобретены за 300 рублей.

Отдельные документы в 1973 году передали искусствоведы Зиновий Фогель и Игорь Диченко. В 1990-е фонд пополнился письмами Василия Ермилова из собрания художника Виктора Платонова и документами от искусствоведа Дмитрия Горбачёва.

В 2011 году архивные материалы из фонда В.Ермилова экспонгировались на международной выставке «Василий Ермилов» в НКММК «Мистецький Арсенал».

В 2012 году по материалам фонда художника были выданы исследования «Василий Ермилов ожидает весну» Татьяны Павловой и «Василий Ермилов: Материалы к творческой биографии художника» Александра Парниса.

Отдельные архивные документы из фонда ЦГАМЛИ Украины демонстрируются в документальном фильме-эссе «Конструктор Василь Єрмілов» (2014), посвящённому 120-летию со дня рождения художника.

Добро пожаловать в читальный зал архива-музея для ознакомления с материалами архивного фонда «харьковского гения дизайна», как называет Василия Ермилова воодушевлённый популяризатор его творчества Дмитрий Емельянович Горбачов.

Пресса

10 октября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем документы выдающегося армянского и украинского кинорежиссёра Сергея Иосифовича Параджанова (1924-1990) из фондов ЦГАМЛИ Украины.

Подробнее

В течении двух десятилетий творчество режиссёра было связано с Украиной, он стал гордостью украинского поэтического кино.

Представлены документы из фондов людей, которые общались с режиссёром: писательницы Веры Вовк – фото с дарственной подписью, письмо Сергея Параджанова к художнику-шестидесятнику Опанасу Заливахе из заключения и дружеский шарж на Сергея Параджанова украинского скульптора Эммануила Петровича Миська. Иван Дзюба писал: «Тем, кто знал Сергея Параджанова, фантастически повезло. Они видели живого гения».

Пресса

3 октября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» («АВД») представляем автограф стихотворения «Зустріч» Лины Васильевны Костенко и рисунок к нему из фонда известного украинского поэта и общественного деятеля Павла Григорьевича Тычины (ф.464, оп.1, д.8503).

Подробнее

Интересная история документов, к которым причастны имена выдающихся поэтов ХХ столетия.

Личный фонд Павла Тычины (1891-1967) в Центральном государственном архиве-музее литературы и искусства Украины был открыт в 1968 году.

Будущая поэтесса подарила Павлу Тычине свои произведения во время посещения им, на тот момент народным комиссаром образования Украины, средней школы №123 г.Киева, в которой она училась в 1945 году. Тетради с поэзиями и рисунками были переданы на сохранение в архивы Павла Тычины в раздел «Переписка с начинающими авторами».

В 2010 году к 80-летию Лины Костенко сотрудники ЦГАМЛИ Украины опубликовали информацию об уникальном документе в журнале «Архивы Украины».
Зустріч
(Серед доріг Німеччини)
Тебе зустрів я в куряві доріг.
Хиталась ти, немов серед туману.
Спинився я – повірити не міг,
Тай хто б пізнав в тобі Оксану ?
Тебе я бачив в золоті полів,
Сміялись сині очі…
Я слухав твій чудовий спів
В садочку серед ночі.
Згадав я також, як в імлі
Ранковій, в поле жати
По вільній ти ішла землі.
Хотілось жить, співати.
В вечірній час, у тихому садку.
Десь соловей над річкою дзвенів.
Верталась ти в зеленому вінку,
В собі несучи подихи полів.
Дивлюсь на тебе, і в моїй уяві
Встають щасливії ті дні,
Коли в очей твоїх темряві
Іскрились зіроньки ясні.
Тепер… о що це? Чорная коса,
Сріблястим блиском чом вона повита ?
Оксано ! Де ж твоя краса,
Де постать сміла, гордовита ?
Так сумно очі чом звела,
А в них печалі море ?
Чому не сходить із чола
Тяжкая дума, горе ?
Я знаю, серце, - ти радієш,
Що бачиш знов своїх бійців,
Та щастя виказать не вмієш –
Багато довгих місяців
Тебе, коханая, гнобили…
Стоїш без волі ти, без сили.
Ти в поле дивишся кудись…
Оксано, серце, усміхнись !
Ти знов між рідними братами,
Тебе чекає мати.
І знов, обвіяна полями
Ти скоро будеш жати
Не горе й сльози на чужині –
Пшеницю, жито на Вкраїні.
Вже скоро, скоро засміються
Твої глибокі очі.
Пісні чарівнії зіллються
Із подихами ночі…
Березень 1945 р.

Сентябрь
26 сентября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» «АВД» представляем документы выдающегося украинского композитора, дирижера, музыкально-общественного деятеля Кирилла Григорьевича Стеценко (1882-1922) – автора многочисленных произведений, духовной музыки, музыки к драматическим представлениям.

Подробнее

Личный фонд Кирилла Стеценко (ЦГАМЛИ Украины, ф.175, оп.1, ед.хр.72), который включает автографы композитора и его авторские корректуры, переписку, биографические документы, фотографии, имеет крайне интересную историю формирования.

Первые сведения о создании фонда находим в протоколе заседания експертно-оценочной комиссии ЦГАМЛИ УССР от 03.07.68 г., в котором зафиксировано сообщение сотрудника архива-музея Л.К.Забарило: «Сын композитора Стеценко К.Г. Вадим Кириллович Стеценко предложил купить материалы отца: рукописи нот (печатных и непечатных) – 106 листов; 19 старых очень интересных фотографий, записку Стеценко, 3 письма Козицкого, печатные ноты». Документы были оценены в 450 руб. и переданы в ЦГАМЛИ детьми композитора – Вадимом и Анастасией. К 1973 г. семья К.Г.Стеценко подарила архиву-музею несколько других документов и изданий, которые дополнили сборку.

В 1977 г. «Шкільний співанник» (1918 г.) вместе с докладом «Украинская песня в народной школе» (1917 г.) были изъяты из основного фонда и переданы на тайное хранение; в 1990 г. эти выдающиеся работы композитора вернули на общее хранение.

ЦГАМЛИ Украины гордится тем, что хранит в своих архивах документы выдающегося композитора-классика начала ХХ ст., и приглашает исследователей отечественного искусства ознакомиться с ними в читальном зале архива-музея.

Преса

19 сентября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» «АВД» представляем ранние произведения народной художницы Марии Аксентиевны Примаченко (1909-1997) из фондов ЦГАМЛИ Украины.

В 1970 году были приобретены три акварельных рисунка 1930-х годов со сказочными животными (Ф.465, оп.1, спр.1) у Рудяковой Эллы Пимоневны.

Подробнее

В 1973 году Мария Примаченко лично подарила архиву свою работу «Дика овечка» и фотографию с сыном Фёдором с дарственной подписью на память.

В 1973 году в архив поступила на сохранение большая коллекция портретных фотографий художницы от кинооператора Александра Ивановича Антипенко (Ф.465, оп.3, спр.1-7).

В фондах украинских писателей Михаила Стельмаха и Александра Корнейчука хранятся поздравительные открытки-рисунки от Марии Примаченко. А также произведения 1980-х годов с дарственными подписями творцам, которые восхищались талантом художницы.

По высказыванию Павла Тычины: «Марія Примаченко — великий майстер. Енергія її невичерпна. Це велика художня сила.»

Приглашаем в архив для ознакомления с художественным наследием Марии Примаченко, удивительным миром красок и образов, родным источником творчества.

МУЗЕЙНИЙ ПРОСТІР

Сайт Комитета национальной премии им.Т.Шевченко

Жінка-Українка


12 сентября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем скульптуру (бюст), прижизненные издания произведений и фотографию украинского историка, Владимира Бонифатиевича Антоновича (1834-1908). Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины расположен в бывшем помещении Центрального исторического архива Украины г.Киева (Софиевская бурса, территория Национального заповедника «София Киевская»), который в 1920-х гг. носил имя Владимира Антоновича.

Подробнее

Бюст В.Антоновича, исполнен итальянским скульптором Луиджи Йорини по случаю 30-летней деятельности ученого в Киевском университете (1890 г.) за деньги украинского коллекционера, собирателя стародавностей, В.Тарновского (младшего), был передан в исторический архив женой учёного Мельник Катериной Михайловной в 1920-е годы. В начале 1930-х гг. имя учёного было внесено в список «буржуазно-националистических историков», долгое время бюст находился в хранилищах архива. С 1998 года отреставрированный скульптурный памятник кон. XIX ст. представлен в выставочной галерее ЦГАМЛИ Украины.

В фонде историка И.Каманина, одного из учеников В.Антоновича, хранится фотография В.Антоновича с дарственной подписью на обороте (ф.1303, оп.1, ед.хр.24), которую передала в ЦГАМЛИ Украины дочь историка – Каманина Екатерина Ивановна в 1969 году.

В книгохранилище Научно-справочной библиотеки архива-музея хранятся прижизненные издания В.Антоновича: «Последние времена казачества на правой стороне Днепра. По актам с 1679 по 1716 г.» К.1868, «Археологическая карта Киевской губернии» К., 1895, «Монеты древнего мира» К., 1896, которые были куплены у наследника коллекции книг украинского литературоведа, библиографа Плевако Николая Антоновича в 1969 году.

Книгу «Хмельниччина в повісті Г.Сенкевича» (перевод В.Гнатюка), издание Союзу Визволення України, Вена, 1917, подарил литературовед Ф.Погребенник в 1970 году. Это издание находилось в спецфонде ЦГАМЛИ Украины, стало доступным для работы в 1990-е года.

Культура и жизнь №38 от 19-25.09.2014 г.


5 сентября

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» и в связи с 120-летием со дня рождения представляем уникальные образцы художественного наследия известного украинского кинорежиссера Александра Петровича Довженко (1894-1956) из фондов ЦГАМЛИ Украины.

Автопортрет 1924 года (масло) был передан архиву-музею из Москвы Национальной комиссией по вопросам возвращения в Украину культурных ценностей в 1994 году.

Подробнее

В личном фонде №332 украинского живописца Льва Крамаренко хранится первый номер журнала «Всесвіт» за 1925 год, в котором Александр Петрович работал художником под псевдонимом Сашка.

По точному замечанию Владимира Сосюры, в иллюстрациях и рисунках Александра Довженко середины 1920-х годов «виртуозными линиями и скупыми штрихами отражена сама наша история».

PROSTIR.MUSEUM


Август
29 августа

В рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем членский билет Союза писателей СССР по №6605 известного украинского поэта Василия Андреевича Симоненко (1935–1963), выданный 1 октября 1963 года. В 1983 году документ был передан на сохранение в ЦГАМЛИ УССР матерью поэта Анной Федоровной Симоненко-Щербань.

Подробнее

Кроме этого в фонде 1214 хранятся автографы двух стихов Василия Симоненко 1955 года – «На честь свого двадцятиріччя», «Не докорю ніколи і нікому…», письма другу, известному поэту Николаю Сома. Ещё один интересный документ можно найти в фонде литературоведа Леонида Коваленко (ф. 878, оп. 1, ед.х. 328) – это обращение Симоненко к Союзу писателей про опеку и материальную поддержку матери и семьи после его смерти, написанное за день до смерти.

...Моє життя – розтрощене корито
І світ для мене – каторга і кліть!
Так краще в тридцять повністю згоріти,
Ніж до півсотні помаленьку тліть.

1955 г.

Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

ВКонтакте


24 августа

В День Независимости в рамках виртуального проекта «АРХИВажное ДЕЛО» представляем одну из жемчужин музейного фонда архива-музея.

Александр Саенко. «Козак Мамай». Инкрустация соломой. 1928 г. (фото)

Подробнее

Создано для оформления помещения исторической секции ВУАН в Киеве под руководством Василия Кричевского (на сегодня здание СБУ по ул. Владимирской, 35). Панно поступило в музейный фонд ЦГАМЛИ УССР от драматурга и общественного деятеля Александра Корнейчука, который приобрёл работу непосредственно у Александра Саенко.

В фонде А.Корнейчука хранится справка А.Ф.Саенко про историю создания панно – авторизированная машинопись, 1981 г. (скан)


20 августа

АРХИВажное ДЕЛО

К 23-й годовщине Независимости Украины Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины начинает долгоиграющий виртуальный проект "АРХИВажное ДЕЛО", призванный ознакомить широкий круг исследователей и поклонников отечественной культуры с уникальными документами, книжными изданиями и музейными предметами, которые хранятся в нашем учреждении. Вы сможете не только увидеть их электронные копии на нашем официальном сайте и на страничке в сети Facebook, но и прочитать, когда и каким образом эти документы попали в ЦГАМЛИ Украины, какие личные и исторические коллизии сопровождали их появление на свет.

Подробнее

Еженедельно мы будем знакомить Вас с:

— автографами известных или несправедливо забытых произведений писателей, поэтов, драматургов, искусствоведов, критиков;

— нотными автографами опер, балетов, симфоний, ораторий, кантат, песен, инструментальных композиций, без которых невозможно представить историю украинской музыкальной культуры;

— известными произведениями живописи и графики, а также подготовительными эскизами и набросками к ним, которые позволяют проследить все этапы реализации творческой идеи;

— частной и официальной перепиской известных личностей, которая проливает свет на множество драматических моментов истории Украины;

— не растиражированными фотографиями, которые знакомят с «неофициальным лицом» классиков;

— первопечатными и прижизненными изданиями произведений выдающихся украинцев, в том числе и теми, которые были изданы усилиями украинской диаспоры и долгое время составляли т.н. «спецфонд»;

— предметами быта и одежды наших фондообразователей, созданными их собственными руками вышивкой, писанками, керамикой, а также театральными декорациями, скульптурами малых форм и др. музейными экспонатами.

Сегодня в архиве-музее хранятся 1403 фонда (из них 1281 – личного происхождения), которые насчитывают более 300 тыс. дел, а также около 200 тыс. печатных изданий и более 17 тыс. музейных предметов. Надеемся, что «АВД» станет для многих их Вас архивной «азбукой», первым шагом на пути к зарождению глубоких искусствоведческих исследований, ярким научным открытиям и мощным вхождением украинского искусства в мировой контекст!

Пресса